ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Platba za ŠD


Úplata za zájmové vzdělávání:

činí měsíčně  200,- Kč  (rozumí se tím i jeden odchozený den v měsíci).


Úplata se hradí třikrát za školní rok - do 20. září       800,-Kč (září - prosinec)
                                                             - do 20. ledna    600,- Kč (leden - březen)
                                                             - do 20. dubna   600,-Kč (duben - červen).

Nárok na vrácení úplaty nastává pro žáka v případě dlouhodobé nemoci a to po dohodě s ředitelem školy.


Rodiče úplatu hradí převodním příkazem na účet školy pod přiděleným VS.

 

Důležité  informace:

Telefonní číslo do školní družiny :        724 379 333

e-mailová adresa školní družiny :      druzinaspk@seznam.cz

foto ze školní družiny naleznete:       www.druzinka1.rajce.net

číslo účtu pro platbu za ŠD        :    1905610369/0800

VS pro platbu                              :     každé  dítě má přidělen

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,