ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Školní speciální pedagog

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

Plakát s informacemi PDF

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Tomáš Ráb

 

Kontakt: email: rab@1zsspk.cz, tel.: 725 572 491

 

Konzultační hodiny: (termín konzultace je potřeba si předem domluvit)

 

Pondělí           10:00-11:00, dále dle individuální domluvy

Úterý               Dle individuální domluvy

Středa             Dle individuální domluvy

Čtvrtek            10:00-11:00, dále dle individuální domluvy

Pátek               Dle individuální domluvy

 

Kde: I. stupeň 2. patro vpravo (pracovna školního psychologa)

 

Konzultace jsou určeny pro: žáky, rodiče/zákonné zástupce žáků, pedagogy

 

Kdo je školní speciální pedagog: školní speciální pedagog je členem školního poradenského pracoviště. Vykonává činnosti zaměřené na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči.

 

Co dělá školní speciální pedagog:

Depistážní činnost:

  • Vyhledávání žáků ohrožených vzdělávacími, výchovnými i vztahovými obtížemi, žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazování do speciálně pedagogické péče.

Diagnostická činnost:

  • Orientační diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb a základní etopedická diagnostika při výchovných/vztahových obtížích.
  • Vytyčení hlavních obtíží žáka/třídního kolektivu a následná participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu podpory/individuálního výchovného plánu podpory/plánu podpory v rámci školy i mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenční činnosti).

Intervenční činnost:

  • Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory, individuálního výchovného plánu podpory…
  • Provádění, zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem, ale i se skupinou dětí (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
  • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů, vztahových obtíží v třídním kolektivu.

Metodická a koordinační činnost:

  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.
  • Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby. Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy.
  • Metodické činnosti pro pedagogy a ostatní pedagogické zaměstnance.
  • Vzdělávací a osvětová činnost pro rodiče/zákonné zástupce.

Těším se na vzájemnou spolupráci.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,