ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Školní družina

Školní družina na naší škole Vám nabízí:

• ranní provoz ŠD již od 6:15 hod.

• odpolední provoz ŠD do 16:30 hod.

• podílí se na organizovaných přechodech žáků hokejových tříd na jejich tréninky, zabezpečuje  dozory na obědech před tréninkem (1. a 2. třídy)

• zabezpečuje odvod dětí do sboru Motýl a výtvarného kroužku při ZUŠ

• součástí družiny jsou zájmové kroužky :

Sportovní
Anglický jazyk
Šikovné ručičky
Taneční

• každodenní pobyt dětí venku
Odpočinková činnost
Rekreační činnosti
Příprava na vyučování
Zájmové činnosti (Společensko-vědní činnost, Esteticko-výchovná činnost, Přírodovědná činnost, Pracovně-technická činnost, Sportovní činnost)

• pestrost a střídání činností
větší akce – např. HALLOWEENSKÁ NOC VE ŠKOLE, ČERTOVÁNÍ, VÁNOČNÍ DÍLNA, LYŽOVÁNÍ V HRABĚŠICÍCH, REJ ČARODĚJNIC, DEN MATEK, TURISTICKÝ VÝLET NA BRADLO, CELODENNÍ VÝLET AUTOBUSEM


Přihlášení dítěte do ŠD, odhlášení ze ŠD

Dítě přihlašuje rodič nebo zákonný zástupce písemnou závaznou přihláškou (zápisním lístkem) na celý školní rok.
Zápisní lístek obdrží dítě v první den školního roku. Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat v prvním školním týdnu, a to i v případě nástupu dítěte až  v průběhu září.
V případě zapsání více jak 150 dětí mají přednost žáci   1.- 3. ročníku -  starší nebudou zapsaní.
V případě, že stále bude vysoký počet zájemců mají přednost žáci 1.- 2. ročníku a potom hokejisté a dojíždějící z 3. ročníku.
V těchto případech půjde vždy o děti pracujících rodičů.
          
Dítě odhlašuje rodič nebo zákonný zástupce vždy písemně.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,