ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Školní časopis TREFA

ŠKOLNÍ ČASOPIS TREFA


  TREFA existuje na naší škole od školního roku 1998 / 1999. Název a úplně první číslo vzniklo v režii čtyř děvčat z tehdejší 9. B paní učitelky Urbáškové – Veroniky Večeřové, Veroniky Růžičkové, Kateřiny Hándlové a Pavlíny Krejčiříkové.
  Ředitele školy, pana Vybírala, tato aktivita potěšila. Chtěl, aby byla zachována a aby se do ní zapojovali i další šikovní a ochotní žáci. Ustanovil mě, vyučující českého jazyka, abych časopis koordinovala.
  Na vydávání časopisu se za léta vystřídala celá plejáda jmen. Jak se měnila redakční rada, měnil se obsah a úroveň časopisu.
  První ocenění získal časopis v roce 2000 a byl vystaven na zámku v Úsově. Byl psán z části rukou, některé články na psacím stroji! Z dnešního pohledu neuvěřitelné.
  S rozvojem počítačové techniky se měnila grafická podoba. Vzhled současných čísel je v režii Jakuba Glozy, žáka 9. A. Jakub sám získal ocenění – 1. místo v celonárodní soutěži ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU za svůj časopis SMÍCHoviny, který také vychází za podpory naší školy.
  Jeho zásluhou získal časopis TREFA 1. místo v krajském kole a postupuje do celonárodního kola už zmíněné soutěže ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU. Zároveň opět postupuje i časopis SMÍCHoviny.
Za sebe mohu říct, že spolupráce s některými žáky byla opravdu na úrovni – byli iniciativní, nápadití. Velkou nevýhodou však je, že po krátké době spolupráce žáci odcházejí na střední školy a je nutno začínat s formováním nových redakčních rad.

Mgr. Zdeňka Krejčí

 

Jak číst TREFU?

Úsměvné desatero pro čtenáře TREFY:
1) Hlavně od začátku do konce
2) S  nadšením – jako kdyby neexistoval lepší časopis v ČR.
3) Při četbě přemýšlet, čím byste sami přispěli.
4) Opovaž se jej pomluvit.
5) Po přečtení předat dál, aby si jej mohlo přečíst víc jednotlivců.
6) Pokud máte v TREFĚ svou práci, pochlubte se svým blízkým.
7) Pro radost.
8) Pro potěšení.
9) Neboj se zapojit do tvorby TREFY.
10) Zbytečně ji neničte!

Školní rok 2017/ 2018

 

Trefa 1 - podzim 2017 - 2018

 

Školní rok 2016/ 2017

Trefa 4 - léto  2016 - 2017

Trefa 3 - jaro 2016 - 2017

Trefa 2 - zima  2016 - 2017

Trefa 1 - podzim 2016 - 2017

 

Školní rok 2015/ 2016

Trefa 4 - léto  2015 - 2015

Trefa 3 - jaro 2015 - 2015

Trefa 2  - zima 2015 - 2016

Trefa 1 - podzim - 2015 - 2016

 

ARCHIV 2012-2013

 

Trefa 1 podzim - 2012 - 2013

Trefa 2 zima - 2012 - 2013

Trefa 3 jaro - 2012 - 2013

Trefa 4 léto - 2012 - 2013

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,