ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Provoz školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

ŠVP školní družiny 2019

 

Provozní doba ŠD:

Ranní družina
6.00 - 7.45
Ranní družinu mohou navštěvovat i děti, které nejsou
přihlášené do odpolední školní družiny, je zdarma.


Odpolední družina
11.40 - 16.30


Režim dne ve ŠD

Ranní družina

6.15 - 7.45  -   společenské a smyslové hry, individuální četba, raníček, rekreační činnosti

Odpolední družina


11.40 - 12.00 - příchod dětí do ŠD, hygiena,  příprava na oběd

12.00 - 12.30 - oběd

12.30 - 13.00 - společná četba, odpočinkové činnosti

12.30 - 13.30 - zájmové činnosti ( VČ, PČ, RČ, …)

13,30 - 14.30 -  pobyt venku na hřišti školy

14.30 - 16.30 - kroužky ŠD ,individuální hry, příprava na vyučování (možnost psaní domácích úkolů


  Způsoby vyzvednutí a uvolnění dětí ze školní družiny

-   Vyzvednutí dítěte rodičem / zákonným zástupcem/ a rodinným příslušníkem uvedeným v přihlášce v určených časech. Viz níže.


-   Vyzvednutí dítěte jinou osobou - jen s písemným souhlasem rodiče / pravidelné vyzvedávání – stačí jeden písemný doklad.


·   Dítě může odejít ze školní družiny samotné pokud:

o  a/ jde o pravidelné odchody zapsané v zápisním lístku dítěte

o b/ bude mít dítě u sebe lístek podepsaný rodiči / datum a čas odchodu/

o  POZOR:  Dítě neuvolníme na základě jakéhokoliv telefonického hovoru!!

o Doporučujeme:  Předem si zorganizovat každodenní vyzvedávání dítěte a tím ujasnit
pravidelné odchody dětí ze školní družiny.  

                                       

Určené časy k vyzvedávání dětí ze školní družiny:
 

12,10 hod. / po obědě /pomocí videotelefonu
 

13,00 hod. / po obědě / pomocí videotelefonu
 

14,30 -16,30 – volné vyzvedávání ( škola bude otevřena )                                       

Určené časy k vyzvedávání dětí ze školní družiny:

12,10 hod. / po obědě /pomocí videotelefonu

13,00 hod. / po obědě / pomocí videotelefonu

14,30 - 16,30 za použití čipu nebo videotelefonu

 

Úplata za zájmové vzdělávání:

činí měsíčně  200,- Kč  (rozumí se tím i jeden odchozený den v měsíci).
 

Úplata se hradí třikrát za školní rok – do 20. září       800,-Kč (září - prosinec)
                                                            do 20. ledna    600,- Kč (leden - březen)
                                                            do 20. dubna   600,-Kč (duben - červen).

Nárok na vrácení úplaty nastává pro žáka v případě dlouhodobé nemoci a to po dohodě s ředitelem školy.
 

Rodiče úplatu hradí převodním příkazem na účet školy pod přiděleným VS.

 

Důležité  informace:

Telefonní číslo do školní družiny :        724 379 333

e-mailová adresa školní družiny :      druzinaspk@seznam.cz

foto ze školní družiny naleznete:       www.druzinka1.rajce.net

číslo účtu pro platbu za ŠD        :    1905610369/0800

VS pro platbu                              :     každé  dítě má přidělen

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,