ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Aktuálně

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 1.A A 9.B

Advent je v plném proudu a my, prvňáčci, už se nemůžeme dočkat, až přijde Ježíšek. A proto jsme poprosili kamarády z 9.B, jestli by nám nepomohli s nazdobením vánočního stromečku a s výrobou papírových ozdob. Deváťáci jako vždy ochotně souhlasili, a tak jsme opět prožili velmi příjemné chvíle ve společnosti starších kamarádů, kteří prokázali výborné pedagogické schopnosti (foto mluví za vše). Už se těšíme na další společné akce. Ale musíme si počkat až po přijímacích zkouškách na střední školy, potom na nás budou mít snad více času. My jim na oplátku budeme držet pěsti! ...fotogalerie....


Krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí!

 

 

                              Věra Kyselá a prvňáčci z 1.A

 

MIKULÁŠ NA JEDNIČCE

Celý 1. stupeň obešli dva čerti, Mikuláš a tři andělé z žáků 9. B. Tento rok byli čerti mírní, ale i tak ukáplo pár slziček. V každé třídě se našlo pár zlobivých dětí, které se u tabule "vykoupily" básničkou nebo písničkou, se kterou jim občas pomohla celá třída i andělé. Naopak se našly i děti, které byly Mikulášem oceněny za píli a vzorné chování. Tyto děti byly anděly odměněny bonbóny.

Deváťáci byli i přes malé detaily chváleni učiteli, proto bychom tuto akci považovali za úspěšnou. ...fotogalerie....
                                                            

Žákyně 9. B - Nikola Gierová, Viktorie Závodná a Johana Vajcová.

 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 1.B A 9.A

V úterý 18.10. proběhlo na školním hřišti dopolední setkání žáků 9.A a 1.B. Za slunečného dne si deváťáci připravili pro malé školáky „sportovní olympiádu“. Prvňáčci museli prokázat sportovního ducha v několika disciplínách. Vyzkoušeli si hod na koš, střelbu a kop na bránu, driblování mezi kužely, hod na cíl. Zpestřením pro prvňáčky byla kresba olympijských kruhů. Poté „velcí i malí“ společně zdolali překážkovou dráhu, na jejímž konci je čekala sladká odměna, a ty nejmenší i „olympijská medaile“. Společné podzimní dopoledne se vydařilo a již se těšíme na další setkání. ...fotogalerie....

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Romana Hanáčková, třídní učitelka  1. B

DEN SLABIKÁŘE

V úterý  22. 11. 2022 proběhlo slavnostní předávání Slabikářů ve všech prvních třídách. Mnohé děti nemohly ani dospat. Těšily se, až svým nejbližším ukáží, co už umí. A dočkaly se…
Po slavnostním nástupu s písničkou předvedly malou ukázku toho, co se od září již stačily naučit. Zopakovaly si básničky, písmenka, slabiky, slova i jednoduché věty. Vyzkoušely si i práci ve skupinkách.
Protože vše zvládly na výbornou, byla jim slavnostně předána jejich první kniha – SLABIKÁŘ.
Všem prvňáčkům přejeme hodně štěstí a úspěchů na cestě za poznáváním čtenářského světa pohádek a příběhů. ...fotogalerie....

                                                                                                                        M. Banková, R. Hanáčková, V. Kyselá

„Když složíme písmena
do slabik a vět,
otevře se rázem všem
přenádherný svět…“

CENY STRAVNÉHO platné od 1.1. 2023

Od 1. 1. 2023 dochází k navýšení cen stravného.

Nové ceny stravného najdete zde nebo v sekci školní jídelna - ceny stravného.

 

Laboratorní práce na gymnáziu - podzim 2022

Laboratorních prací se zúčastnili žáci z osmého a devátého ročníku. Pod vedením a dohledem pana učitele prováděli úžasné pokusy, které je velmi bavily a přinesly řadu zajímavých poznatků. Žáci osmých tříd, kteří byli v laboratořích poprvé, dělali tyto pokusy: destilaci, sublimaci a krystalizaci. Žáci devátých tříd měli tyto práce: galvanický článek z ovoce, galvanické pokovování – poměďování a pan učitel pro ukázku provedl elektrolýzu roztoku jodidu draselného. Stoprocentní účast měla 9. C a stoprocentní odevzdání laboratorních protokolů měla jen 8. A. Všichni se určitě těšíme na další, jarní laboratorní práce.

Fotogalerie: ...8.A......8.B......8.C......9.A......9.B......9.C...,

                                                                                                              Johana Vajcová a Dominik Burda, 9. B

Volno ředitele školy dne 18. 11. 2022

Na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů na pátek 18. 11. 2022 volno ředitele školy.

Školní jídelna bude uzavřena. Odhlášky stravy zajistí paní vedoucí školní jídelny.

Školní družina bude ve velmi omezeném provozu, zájemci se nahlásí u vedoucí vychovatelky.

                                                                                                                               PaedDr. Milan Tichý
                                                                                                                                       ředitel školy

Exkurze do hlavního města Rakouska aneb Z malé do velké Vídně

V polovině října se uskutečnila exkurze za krásami hlavního města Rakouska – Vídně.O tento jednodenní zájezd byl nezvyklý zájem a bez problémů byl naplněn autobus natěšenými turisty z 2. stupně. I přesto, že čas byl omezený, zážitků bylo až až. :)

Po příjezdu do Vídně nás čekala prohlídka zámku Schönbrunn, kde se děti dozvěděly plno zajímavých informací a mohly obdivovat krásné prostory habsburského letního sídla. Poté jsme se zámeckým parkem dostali do nejstarší zoologické zahrady na světě, kde jako každý rok nejvíce zaujaly pandy, které nejraději ukazují jejich černobílá záda:)

Den se překlenul do druhé poloviny a děti měly chvilku čas na oddech během přejezdu autobusem do centra Vídně. Společně s paní průvodkyní jsme absolvovali pěší prohlídku středu města, a viděli jsme hlavní vídeňské památky jako např. Hofburg, Michaelerplatz, katedrála sv. Štěpána a jiné.

Děti poctivě naslouchali profesionálnímu výkladu a opravdu se toho hodně dozvěděly. Odměnou
a zároveň vrcholem celého dne pro ně byla návštěva zábavního parku Prátru, kde si žáci užili osobního volna a mohli se vyřádit na velkém množství atrakcí.

Unaveni a zároveň spokojeni se pak všichni účastníci vraceli do Šumperka. ....fotogalerie......

                                                                                                            Tereza Skoumalová, učitelka anglického jazyka

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,