ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Aktuálně

Kroužkování ptáků

Místo vyučování jsme byli 4. května 2017 na „Vítání ptačího zpěvu“ na Třemešských rybnících, kde probíhal odchyt a kroužkování ptáků.
Viděli jsme tam, jak se ptáci chytají do sítí a následně kroužkují. Ptáci byli schováni v pytlících, aby neuletěli a nezranili se. Následně je odborníci pod vedením ornitologa Mgr. Petra Šaje vyndali, předvedli a představili nám je. Pak dostali na nohu kroužek, který upravili, aby se ptáček neporanil nebo nezachytil, nakonec jsme je vypustili zpět do přírody.
Na dalším stanovišti si každá třída vyrobila svoji vlastní dřevěnou budku.
Plnili jsme několik vědomostních úkolů, pozorovali jsme se na rybníky a přírodu dalekohledem. Bylo to příjemné dopoledne, nejméně nás bavila cesta tam a zpět, šli jsme pěšky.   ....foto zde....

                                                                                                              Petr Růžička a Ondřej Holý, 7. C.

Mc Donald´s Cupu 2017

Ve středu 3. 5. 2017  na fotbalovém hřišti Tyršova stadionu v Šumperku proběhlo okresní kolo Mc Donald´s Cupu v kopané skupiny A. Družstvo naší školy reprezentovali  Daniel SMÉKAL, František HARAPÁT, Adam BÖHM, Michal DUDYCHA, Marek HAJNYŠ, Filip HORÁK, Ondřej KOLANO, Sebastián AMBROŽ, Matyáš FALTUS a Jan CHROMÝ.
     Do okresního kola se hoši probojovali díky nepřehlédnutelnému Danu Smékalovi bez problémů, kdy zvítězili ve všech zápasech. Na „Tyršáku“ začali také s přehledem, první porážku utržili od ZŠ Sluneční a druhou s těsným výsledkem od  ZŠ Vodní Mohelnice. I tak to stačilo na skvělé druhé místo.
     Chlapcům blahopřejeme a přejeme další úspěšné sportovní výkony. ....foto zde....
                                                                                                                                 -rýz-

Laboratorní práce na Gymnáziu v Šumperku

V březnu a dubnu absolvovali naši žáci laboratorní práce na gymnáziu.
Pod vedením učitele Ing. Vladimíra Přidala tak žáci 8. ročníku prováděli důkazy dvou základních prvků – vodíku a kyslíku, žáci 9. tříd dokazovali v organické chemii přítomnost škrobu v potravinách a vodík a kyslík v parafínu.
Laboratorní pokusy se žákům dařilo provádět. Nejzajímavější vzorky donesli žáci IX. A., kde se u dvou rozdílných vzorků párku a šunky vždy jednou škrob ukázal a ve druhém nebyl. Kéž by takto všichni obchodníci kontrolovali, co prodávají a neprodávali drahé náhražky na úkor kvality, jen pro snížení ceny.
Velkou skvrnou na kráse pak bylo odevzdávání laboratorních protokolů, kde řada žáků předložilo protokol pozdě či vůbec. V 8. A. a 9. B. se vždy jednalo o 9 žáků ze třídy.
V jedné práci jsem se dočetl velice reálný závěr: „Tento pokus byl celkem zajímavý, určitě lepší než být ve škole.“ ... foto tříd zde.....

                                                                                                                                         Ing. Vladimír Přidal

Pěvecká soutěž „Moravský zvoneček“

Šikovní zpěváčci z „Jedničky“ se každoročně zúčastňují soutěže ve zpěvu lidových písní z našeho regionu „Moravský zvoneček“.
V letošním školním roce 2016/17 se školního kola zúčastnilo 33 zpěváčků z 1. i 2. stupně. V okrskovém a okresním kole na Komíně si nejlépe vedli:
Eliška Průšová – 4.A
Daniel John – 4.B
Ema Banková – 3.A
Tereza Mikysková – 7.A
Alžběta Čápková – 7.A
Dominika Pospíšilová – 7.C
Petr Dokoupil – 4.B
Zuzana Štrpková – 5.B

Všichni tito uvedení žáci získali zlatá a stříbrná pásma.
Do krajského kola v Prostějově, které se konalo 11. 4. 2017, postoupila:
Eliška Průšová – 4.A a Daniel John – 4.B,
kteří se umístili v náročné konkurenci ve zlatém pásmu, a tudíž vzorně reprezentovali naši školu.
Všem patří velké poděkování a přání, aby se jim stejně dobře dařilo i v příštím školním roce.


                                                                                                                                    Mgr. Jana Ulrichová

Projekt “Nenech to být”

Vážení rodiče, milí žáci.
Jelikož si přejeme, aby se děti cítily ve škole v pohodě, rozhodli jsme se zaregistrovat naši školu do systému „Nenech to být“. Cílem tohoto projektu je snazší odhalování šikany. Ačkoli se aktuálně s těmito problémy nepotýkáme, smysl vidíme v tom, že můžeme lépe zabránit případné šikaně již v jejích počátcích a tím jí preventivně předcházet. Žáci i rodiče mohou problémy v kolektivu nahlásit prostřednictvím odkazu.

Projekt “Nenech to být”
“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku.
Trend šikany se v posledních letech rozmáhá stále víc. I když proti němu bojuje mnoho preventivních programů, neexistoval dosud žádný způsob jejího rychlého odhalení. Právě na tom obvykle celá snaha ztroskotá. První zásadní výhodou našeho systému je ale fakt, že je zcela anonymní. Dáváme tak možnost o problému informovat i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí (nejen proti šikaně tak bojují stylem, který je pro ně naprosto přípustný). Zároveň po nich nechceme určení “agresora”, tudíž nejde ani o žalování. Druhá výhoda přijde v momentě nahlášení. Informace se dostává k vybrané proškolené osobě, která ví, jak postupovat. Celý projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v čele s ministryní Kateřinou Valachovou.
Projekt přináší možnost, jak:  Předejít rozsáhlejším problémům v kolektivu.   Pomoci utiskovaným studentům (případně učitelům).
Dát možnost promluvit mlčící většině. Nabídnout alternativu zapojení pro aktivní rodiče.
Omezit pravděpodobnost výskytu problémů plynoucích z šikany na škole. Zlepšit atmosféru bez strachu.
Ukázat, že nám není šikana lhostejná. Navíc celý systém je i vždy bude zcela zdarma a již nyní ho používá více jak 300 škol.

Podrobné informace na: https://www.nntb.cz/
Mgr. Michaela Jarmarová

Matematická soutěž 5. tříd

 

Zadání, řešení a výsledky okresního kola matematické soutěže 5. tříd si můžete přečíst zde (nebo v nabídce Škola - odkaz Matematické soutěže 5. tříd)

Zápis do 1. tříd 2017/2018

 

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci!


Jelikož se blíží termín zápisů do 1. tříd, dovolte mi pár slov k jeho organizaci.
K zápisu by se měli dostavit rodiče s dětmi narozenými v rozmezí 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 a dětmi, kterým byl při loňském zápisu povolen odklad školní docházky.
Zápis pro šk. rok 2017 – 2018 proběhne ve čtvrtek 6. dubna (12.00 – 17.00 hod.) a v pátek 7. dubna (8.00 – 15.00 hod) v prostorách přízemí hlavní budovy. Administrativní část zápisu (týkající se především rodičů či zákonných zástupců dítěte, pomůcek do 1. třídy, předání informací školní družiny a jídelny) bude probíhat ve sborovně – cca 10 min.  ...vice informací o zápisu....

 

Matematická soutěž 5. tříd

14. ročník matematické soutěže pro žáky 5. tříd základních škol

Paní učitelky a páni učitelé,
zveme Vás a Vaše žáky 5. tříd k účasti v celookresní matematické soutěži.
Místo: ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1
Termín soutěže: úterý 11. dubna 2017

Více informací v pozvánce, zadaní a řešení školního kola.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,