ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Aktuálně

Měříme ve škole

V celém průběhu šestého ročníku se v hodinách fyziky seznamujeme se základními fyzikálními veličinami a většinu i sami měříme. Používali jsme různé metry, posuvná měřítka (šuplery) i laserové měřiče délky, několik odměrných válců, vážili jsme sebe a různé pomůcky na digitálních přístrojích, hustoměrem jsme zjišťovali hustotu roztoků a počítali jsme ji u pevných těles. Čas jsme měřili za pomoci „šťopek“, většinou v mobilu nebo digitálních hodinkách. Venkovní teplotu jsme měřili v rámci meteorologického pozorování týden doma a ve škole jsme zpracovali protokol. Ve škole jsme pomoci laboratorních teploměrů určovali teplotu roztoků Ve škole jsme pomoci laboratorních teploměrů určovali teplotu roztoků v termoskách. ....foto z měření.....

Nikdy jsme se nenudili a bylo pořád co dělat.  

                                                                            Anežka Tesařová, Tereza Dobiášová, Nathalie Hajnyšová – 6. A

Měříme v muzeu

Výstava „Váhy a míry“ se konala v Šumperském muzeu. Paní průvodkyně nás seznámila s výstavou a hned potom jsme si mohli vše vyzkoušet. Byly tam různé druhy vah a měřidel délky, plochy i objemu. 

Měli jsme šanci si zkusit vážit pomoci různých závaží i vah. Měřili jsme klubíčko vlny pražským loktem a své rozměry stopou, metrem i palcem. Na zdi byl nalepen velký, bílý papír na, který jsme si mohli zapsat svojí výšku. Na konci výstavy nám paní průvodkyně dávala otázky ohledně výstavy na malé jedničky pro pana učitele.

Výstava byla zajímavá a poučná, velmi se nám líbila. A hodně jsme si z ní odnesli. ...foto z výstavy.....

 

                                                                                          Anežka Tesařová, Anežka Pospíšilová, Michaela Jiroušková, 6. A

Školní akademie "JEDNIČKY" 2018

Street Hockey Ostrava - Dubina 2018

Již po patnácté proběhlo v Ostravě-Dubině velké finále Street Hockey 2018. Naše družstvo ve složení: P. Janech, T. Lichner, T. J. Mácha, O. Strnad, J. Ondráček, M. Valenta, D. Cekr a F. Pospíšil vydřelo v konkurenci 64 družstev celé Moravy a Slezska krásné 4. místo! ....foto zde...


1. kolo – ZŠ Melč, 4:2
2. kolo – ZŠ Libina, 4:1
3. kolo – ZŠ Jablunkov, 10:0
4. kolo – ZŠ Dětská, Ostrava-Poruba, 3:2
5. kolo (semifinále) – ZŠ Český Těšín, 2:6
6. kolo (o třetí místo) – ZŠ Valašské Meziříčí, 3:7
                                                                                                                                            P. Pán

Laboratorní práce z chemie na Gymnáziu v Šumperku - 9. ročník

V dubnu 2018 jsme se zúčastnili laboratorních prací na šumperském gymnáziu, kde jsme v rámci organické chemie, učiva devátého ročníku, zjišťovali obsah škrobu v různých potravinách. Nejvíce škrobu jsme objevili v bramborách, někteří spolužáci dokonce v párku nebo šunce. Další hodinu jsme prováděli důkaz uhlíku a vodíku vázaného v parafinu.
Jsme rádi, že jsme měli možnost po dobu dvou let pracovat v laboratořích gymnázia v rámci laboratorních prací a pokusů v předmětu chemie.

Foto 9. A, 9. B

 

                                                                                          Michaela Sedláková, Matěj Bank, Matěj Blaháček, 9.B

Laboratorní práce z chemie na Gymnáziu v Šumperku - 8. ročník

Laboratorní práce z chemie osmého ročníku probíhaly na gymnáziu. Zde jsme prováděli dva pokusy a to důkaz kyslíku při podpoře hoření a důkaz vodíku jako tzv. „štěkající zkumavku“. Pracovali jsme v malých skupinkách a každý si mohl dané pokusy vyzkoušet i opakovaně. Většině se podařilo zapálit doutnající špejli kyslíkem či udělat malý výbuch směsi vodíku a vzduchu. Práce byla zajímavá, poučná a vše jsme si zkusili osobně.

Foto 8. A, 8. B, 8. C
      

 

                                                                                                                              Večeřa David a Holý Ondřej, 8. C

Den Ne-Závislosti

V pátek 4. 5. 2018 byl pro 8. ročník místo 2. a 3. vyučovací hodiny uspořádán „Den Ne-Závislosti“.
Akce probíhala na školním hřišti, kde byli žáci rozděleni do 5 skupin a zabývali se zábavnou a poučnou formou závislostmi na alkoholu, kouření, drogách a jiných látkách. Vyšlo nám počasí, pokusy a výukové hry byly zábavné. Celkově byl den vydařený a poučný. ...foto z akce zde....
                   

     Ondřej Holý, Jan Pavlík, David Večeřa, 8. C

 

 

 

Schůzky rodičů


Schůzky rodičů - Den otevřených dveří se konají v úterý 24. 4. 2018 od 16:00 do 18:00. Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,