ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Aktuálně

Čertovské hraníčko 1. B a 9. B

Dne 3. 12. 2018 žáci 9. B uspořádali ,,Čertovské hraníčko“ pro prvňáčky z 1. B.
My, žáci 9. B, jsme připravili sportovní aktivity, hry a soutěže, které děti s úsměvem plnily.
Prvňáčci si mohli vyzkoušet překážkovou dráhu včetně tunelu, hod míčkem na cíl, skok v pytli, florbalovou střelbu na bránu, poznávání předmětů a zkoušku zručnosti se lžící a míčkem.
Prvňáčkům se akce velmi líbila, vše vystihla Anička Jurásková ,,Líbilo se mi to hodně a nejvíc mě bavilo poznávání předmětů“ nebo Horymír Rýznar ,,Mě bavilo házení míčkem a opičí dráha“. ....fotogalerie....

                    Andrea Hlobilová a Tomáš Minařík, 9. B

Finanční gramotnost 2018

V úterý, 20. 11. 2018 navštívili žáci 9. B a 9. C Střední průmyslovou školu v Šumperku, kde probíhal program o finanční gramotnosti. Jakmile jsme vešli do školy, přivítala nás milá paní učitelka, která nás školou následně provedla a ukázala nám třídu, kde jsme měli nachystaný program. Poté, co nám sdělila všechny potřebné informace, rozdělili jsme se do několika skupin a plnili jsme různé úkoly. Práce byla jak na logické myšlení, tak i na znalosti z fyziky, matematiky nebo informatiky. Každý z nás měl možnost vyhrát nějakou malou odměnu za aktivitu. Po nějakém čase jsme se vystřídali s druhou třídou a šli do učebny informatiky. Tam nás přivítali žáci prvního ročníku technického lycea, seznámili nás se školou a problematikou finanční gramotnosti. Měli pro nás nachystaný velmi zajímavý a pestrý program, který se snad každému líbil. Tato návštěva se nám velice líbila a mnohé jsme si z ní odnesli. ....fotogalerie.....       
                                                                                                

                                                                                                              Jana Jalamasová a Dominika Pospíšilová, 9. C

Město čte knihu 2018

Dne 31.10.2018 se jako každoročně naše škola zapojila do čtenářské štafety v rámci festivalu Město čte knihu. Letos jsme četli úryvky z tvorby Jiřího Brdečky. Jelikož je tento autor nejvíce známý jako tvůrce Limonádového Joa, jídelna, ve které čtení probíhalo, se proměnila v " saloon" a zúčastnění se oblékli "do kovbojského". Vystoupila i naše školní kapela Jednička s westernovými písničkami. Poté následovalo čtení žáků na 1. stupni. Žáci vyšších ročníků zase zhlédli filmy z tvorby autora. Všem žákům i pedagogům, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování.  ......fotogalerie......

                                                       Šárka Kašíková

 

Tradiční svátek jazyků 2018

Poslední zářijový týden je již tradičně spjatý s oslavou Evropského dne jazyků. V dnešní stále více se globalizující společnosti je znalost jednoho či několika cizích jazyků nepostradatelná, proto se i naše škola každoročně do oslav 26. září aktivně zapojuje.
Učitelé společně s některými žáky vyšších ročníků zpestřili výuku řadou aktivit, jejichž cílem bylo motivovat děti k jazykovému vzdělávání a podpořit jejich zájem o kulturní a společenské dění v Evropě. Během několika vyučovacích hodin zažili žáci na vlastní kůži rozmanitost a jazykovou variabilitu zemí našeho kontinentu. Alespoň virtuálně navštívili některé evropské státy a vyslechli si spoustu nových informací a zajímavostí. Své vědomosti a dovednosti otestovali formou soutěží, her, kvízů i rébusů a své výtvarné schopnosti využili při tvorbě malých projektů.  .....foto.....
Chválíme i školní kuchyni, která naši aktivitu podpořila jídelníčkem v podobě specialit evropské kuchyně.
Všem pedagogům a žákům podílejícím se na přípravě Evropského dne jazyků patří velký dík.

 

                                                                                                                                              Mgr. Ivana Brázdová

Den otevřených dveří

Dne 20. 11. 2018 od 16:00 - do 18:00 hod. se koná "Den otevřených dveří" - schůzky rodičů - informace o  chování a prospěchu žáků. 

 

 

                        Všichni rodiče jsou srdečně zváni

 

 

 

 

 

 

Krajské finále přespolního běhu v Jeseníku - 11. října 2018

Naši mladší žáci ve složení: 2. Tadeáš Küschner, 4. Antonín Hejtmánek, 11. Lukáš Nedělník, 12. Adam Bláha, 14. Patrik Vicenec a 8. Martin Vylíčil tuto soutěž vyhráli, když suverénně porazili družstva domácího Jeseníku – žáky sportovní školy zaměřené na běžecké lyžování, Olomouce, Prostějova a Hranic na Moravě. Bohužel letos byla tato kategorie nepostupová.

Družstvo žáků ve starší kategorii IV, které bylo oslabené kvůli zdravotním peripetiím a účastí hokejistů na zápase, nakonec nestačilo na atletickou školu z Olomouce a domácí borce z Jeseníku. I tak jim ale patří slušné třetí místo v kraji. Naši školu ve starší kategorii reprezentovali: 1. David Večeřa (vítěz jednotlivců), 5. Adam Hovanec, 15. Sebastian Godina, 23. David Papoušek, 24. Aleš Jendrišák. ....foto....

Jisté je, že kdyby se soutěže zúčastnili všichni nominovaní žáci, patřilo by jim suverénní vítězství, a účast na mistrovství republiky v Hradci Králové by je neminula. :-(                    

                                                                                                    Mgr. Petr Pán

Paralympijský školní den (PŠD) 2018

Dne 24. října 2018 se uskutečnil v prostorách školy PŠD.

Probíhal v rámci vyučování od 8,00-12,00 hod.

Zúčastnily se ho všechny 5. ročníky, t.j. celkem 65 žáků. ...foto....

Program byl rozdělen do bloků:

1. blok - pohybové aktivity osob se zrakových postižením - Goalball,  Kin-ball

2. blok - pohybové aktivity osob s tělesným ůpostižením - aktivity na sportovních vozících, mobilita vozíku

3. blok - pohybové aktivity osob se zrakovým postižením - prostorová orientace, aktivity ve dvojících - asistence

4. blok - seznámení s aplikovanými pohybovými aktivitami

Paralympijský školní den je program zaměřený na spolužáky. Pomáhá k budoucímu lepšímu přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV) v kolektivu vrstevníků. Často pedagogičtí pracovníci zapomínají, že realizací takového programu na začátku školního roku (nebo ještě před jeho začátkem) mohou usnadnit příchod žáka s SPV do nové sociální skupiny vrstevníků.


Paralympijský školní den (PŠD) je akce vytvořená v rámci mezinárodního rozvojového projektu (Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Litva a Švédsko), který byl v letech 2005 a 2006 podporovaný Evropskou komisí. Výsledkem pak byla realizace 5 rozdílných programů v každé participující zemí. Klíčem ke změně vnímání osob, které se odlišují, může být dosaženo pomocí vzdělávání, vytvoření povědomí nebo změny postoje. Toto tvoří základní předpoklad integrace a začlenění žáků s TP do hodin TV.

Česká repulika je líderem v pořádání těchto akcí. V současné době jich u nás bylo zrealizováno více ne 200. 95 % těchto programů pak pořádalo právě Centrum APA. Rozšíření se program dočkal právě díky působení našeho pracoviště. V současné době nacházíme pořadatele v Kanadě, USA, Španělsku nebo některých asijských zemích.

Rodičovské schůzky

          Dne 2. 10. 2018 v 16:00 hod. se konají třídní schůzky.

          Všechny rodiče srdečně zveme.

 

 

 

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,