ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Aktuálně

Vánoční dílna v družině 2019

Laboratorní práce z chemie na Gymnáziu v Šumperku 2019

Podzimních laboratorních prací na gymnáziu v rámci chemie se zúčastnili žáci osmého a devátého ročníku. Osmý ročník prováděl krystalizaci z roztoku modré skalice. Při sublimaci se změnilo pevné skupenství jodu na plynné skupenství a zpět. U destilace jsme rozdělovali roztok na základě rozdílné teploty varu jednotlivých složek.
Deváťáci měnili pomoci elektrolýzy obyčejný železný klíč nebo strouhátko na pokovený (poměděný). Také jsme si vyzkoušeli přeměnit chemickou energii na elektrickou energii v podobě galvanického článku z ovoce a ukázali jsme si, jak probíhá elektrolýza u brambory.
Žáci 9. A se jarních laboratorních prací nezúčastní, protože byli velmi neukáznění, 13 jich nemělo přezůvky a nakonec rozebrali, rozkradli latexové rukavice a zůstal po nich nepořádek na naší škole.     foto 8.A,     foto 8.B,     foto 8.C,        foto 9.A,    foto 9.B

                                                                      Jana Vylíčilová, Kateřina Vénosová, 9. B

Beseda s přímým účastníkem bojů o Anglii

V pátek 15. listopadu si žáci dvou osmých tříd rozšířili své historické znalosti na besedě o účasti našich mladých mužů v bojích o Británii. O hrdinství československých pilotů hovořila spisovatelka Hana Bergmannová Klímová, autorka knihy Dobrodružství pana Wellingtona – O klucích, letadlech a letcích RAF, a pětadevadesátiletý přímý účastník bojů Čechoslováků v britském letectvu, pan Tomáš Lom.


A proč zavítali právě k nám? Protože se mezi žáky občas objeví „skutečně zapálení znalci v určitém oboru“. Tentokrát za zasvěcené vypravování vděčíme Jirkovi Novákovi z 8. C.


Pan Tomáš Lom (*1924) - pocházel z židovské rodiny. Jako čtrnáctiletého jej tatínek kvůli nebezpečí ze strany nacistů poslal vlakem do Paříže, odtud se lodí přeplavil do Anglie. Když dospěl do vojenského věku, přihlásil se na československém velvyslanectví v Londýně a byl přidělen k pozemní armádě. Odtud se vypracoval až k 311. bombardovací peruti RAF jako radiotelegrafista a palubní střelec.


Paní Hana Bergmannová věnovala svou knihu památce svého prastrýce, který sloužil právě u 311. bombardovací peruti RAF, a mnoha dalším statečným lidem. .....foto......

                                                                                                                                           Mgr. Zdeňka Krejčí

MUZIKA A PÍSNIČKY VŠUDE OKOLO NÁS

V letošním školním roce se naše třída V.C zúčastnila nejen čtenářské štafety v rámci akce „Město čte knihu“, ale také jsme se všichni zapojili do výtvarné a literární soutěže:
MUZIKA  A  PÍSNIČKY VŠUDE OKOLO NÁS.

V kategorii próza a poezie se pět dětí z naší třídy umístilo na 1.-3. místě a ceny slavnostně přebírali z rukou Lukáše Hurníka v neděli 10.11.2019 v Městské knihovně T.G. Masaryka v Šumperku.

Za odměnu  se nám dostalo pozvání na akci v Městské knihovně  21.11. 2019, kde se uskutečnilo  setkání s malířkou Marií Molovou, která vytvořila ilustrace ke knize Miloslava Pešty „Poštovní holub Jizva“.

Čekalo nás nejen velmi zajímavé a příjemné  setkání s oběma autory , jejichž společné dílo vydává nakladatelství Bylo nebylo.., ale zároveň jsme si vyzkoušeli pod vedením zkušené malířky vyrobit originální vánoční papír, zaposlouchat se do autorského čtení a zhlédnout komentovanou výstavu ilustrací.  Byl to pro nás velký zážitek.  ....foto z akce...... 
                                                                                                 

                                                                                                              Třída V.C, tř.uč. V. Bubeníková

Město čte knihu 2019

Dne 4.11.2019 se naše škola jako každoročně zapojila do  čtenářské štafety při příležitosti již 15. ročníku festivalu Město čte knihu. Naši školu navštívili významní hosté, kteří se podílí na organizaci celého festivalu, a to paní Daňková a Sopperová z Městské knihovny Šumperk a pan ředitel šumperského kina, p. Navrátil . Letošní festival, který probíhá v týdnu od 1.11. do 10.11.,  je věnován tvorbě Ilji Hurníka, významného spisovatele, hudebníka a dramatika. Letos četli žáci 1. stupně povídky z knihy Vrbová píšťalka. Kromě čtení vystoupila i naše školní kapela Jednička, žáci předváděli i hru na různé hudební nástroje. Během celého vystoupení se prolínal psaný text s hudbou. Program moderovalo naše školní rádio Jednička. Myslím, že se akce zdařila a všem, kteří se do programu zapojili, patří velký dík. ....foto.....

Š. Kašíková a V., Laštůvková

Evropský den jazyků 2019

Fotogalerie z každoroční akce Evropský den jazyků

Podporujeme protest učitelů, ale školu nezavřeme.

Zaměstnanci ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 podporují stávku, kterou vyhlásily školské odbory na středu 6. listopadu 2019. Škola však zůstane otevřená a budeme pracovat v normálním režimu.


Důvodem stávky nejsou pouze naše nízké platy, ale především soustavné neplnění slibů politiků. Vytrácí se snaha jasně a jednoznačně představit způsob růstu platů, ale především ho reálně dodržet. Jejich časté mediální vyjadřování v tomto ohledu způsobilo, že občanská veřejnost má povědomí pouze o neustálém navyšování platů ve školství.

Tímto způsobem naši politici neustále poškozují prestiž učitelského povolání. I proto v současné chvíli vidíme jako kontraproduktivní uzavřít školu vašim dětem.

Budeme ale po ministerstvu školství požadovat jasnou představu o formě navyšování platů, navázaných např. na průměrnou mzdu a její zvyšování formou valorizace, aby debata byla věcná a nepoškozovala učitelskou veřejnost.

 

Schůzky rodičů, zpravodaj, kroužky

Schůzky rodičů se konají v úterý 1. 10. 2019 v 16:00 v kmenových třídách, můžete si přečíst školní zpravodaj a seznam kroužků ve školním roce 2019/2020.

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,