ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Aktuálně

Rozvrh on-line výuky a konzultační hodiny vyučujících od 2. 11. 2020

 

1. stupeň:          

Rozvrh on-line výuky a konzultační hodiny vyučujících

 

2. stupeň:          

Rozvrh on-line výuky

Konzultační hodiny vyučujících

 

Pravidla pro distanční výuku od 26. 10. 2020

 V tomto dokumentu naleznete pravidla pro distanční výuku od 26. 10. 2020

Organizace výuky od 14.10.2020

Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že DISTANČNÍ VÝUKA je ze zákona POVINNÁ.

Žáci 1. stupně

- distanční výuka probíhá na základě domluvy třídního učitele a rodičů (případně vyučujících příslušných předmětů)

Žáci 2. stupně

- distanční výuka pobíhá v aplikaci TEAMS

 

Provoz kanceláře školy – DENNĚ – 8.00 – 12.00

                                                                                                                                        Vedení školy

Organizace výuky od 12. 10. 2020

 

Organizace výuky 2. stupně základní školy

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 jsem rozhodl následovně:

1. Žáci 6. a 7. ročníku se budou od 12. do 16. října 2020 vzdělávat distančně. Žáci 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat ve škole.

2. V týdnu od 19. do 23. října 2020 se budou žáci 8. a 9. ročníku vzdělávat distančně. Žáci 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat ve škole.

3. Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost všech žáků základní školy – volné dny na základě opatření.

4. Žákům v distančním vzdělávání budou obědy odhlášeny.

5. Odkaz na informace o přihlášení k aplikaci TEAMS.

 

Organizace výuky 1. stupně základní školy

Výuka nadále probíhá dle rozvrhu, zrušeny jsou akce typu plavání, knihovna, divadlo atd.

 

V Šumperku dne 9. 10. 2020
                                                                                                                                PaedDr. Milan Tichý
                                                                                                                                      ředitel školy

Schůzky rodičů

Z důvodu epidemiologické situaci se třídní schůzky, které měly proběhnut  6. 10. 2020 v 16:00, ruší. Děkujeme za pochopení.

                                                                                                    Vedení školy

Pravidla provozu od 18. 9. 2020

1) Základní pravidla pro vstup a pohyb osob ve škole:

- vstup do školy je umožněn pouze osobám, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
- žák přichází do školy s nasazenou rouškou (doporučujeme dvě roušky, v případě opakovaného zapomínání dodá roušku zákonný zástupce, je zapotřebí roušky měnit a starat se o jejich čistotu - praní a žehlení opakovaně používaných roušek, výměna jednorázových atd).
- ve všech prostorách školy je zapotřebí nosit roušky. Ve třídách na I. stupni je žáci i učitelé mohou odložit (např. do igelitového sáčku nebo do plastové nádoby). Na II. stupni je zapotřebí nosit roušku po celý den ve vyučování i o přestávkách.
- do školy jsou v době vyučování vpouštěni pouze žáci a zaměstnanci školy. Pohyb cizích osob ve škole je omezen.
- všechny osoby v areálu školy dodržují základní hygienická pravidla a používají dezinfekci rukou.
- zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění.


2) Postup při podezření na výskyt nákazy:

- podmínkou účasti ve výuce je dobrý zdravotní stav.
- žák vykazující příznaky infekčního onemocnění je oddělen od ostatních žáků (rouška a izolace v samostatné místnosti) a následně čeká pod dohledem některého zaměstnance školy na bezodkladné předání do rukou zákonného zástupce.
- návrat žáka po nemoci do školy je plně v kompetenci zákonného zástupce a není zapotřebí potvrzení od lékaře.
- v případě výskytu onemocnění Covid – 19 rozhoduje o karanténě osob, které byly v rizikovém kontaktu, KHS Olomouc. Uzavření jednotlivých ročníků nebo stupňů školy je plně v gesci KHS.
- v případě, že je z důvodu mimořádných opatření nebo z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků třídy, poskytuje škola vzdělání v této třídě distančním způsobem; to je pro žáky povinné.
- distanční výuka bude realizována v jednom společném prostředí – Microsoft Office 365 – TEAMS. Tato aplikace nabízí nejen on-line výuku, ale také umožňuje přehledně distribuovat výukové materiály, vytvářet zadání, kvízy a testy. Vedle TEAMS žáci využijí i aplikace, jako jsou Outlook, One Drive, Word, Excel, Powerpoint a další, které jsou součástí tohoto balíčku. Žáci bez potřebného technického vybavení si budou zadání vyzvedávat v budově školy, kam ho budou moci následně i odevzdávat (bude řešeno individuálně dle potřeby a situace).


3) Provoz školy:

- výuka v jednotlivých třídách probíhá dle rozvrhu bez omezení.
- v rámci projektu OP VVV poskytuje škola doučování žáků v českém jazyce, matematice a angličtině na 1. i 2. stupni. Žáci mají možnost navštěvovat čtenářský klub, klub deskových her a klub v cizím jazyce.
- provoz školní družiny není omezen, v rámci družiny mají možnost navštěvovat klub deskových her, čtenářský klub a kroužek anglického jazyka.
- školní jídelna upravila režim vydávání jídel z hlediska hygienických opatření, objednávky stravy se vyřizují nadále přes internet nebo telefonicky s vedoucí ŠJ, tel. 583 212 719, e-mail: jidelna@1zsspk.cz.
- v případě zahájení nařízené karantény (třída, části školy…..) je možné si na webu https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd stáhnout formulář žádosti o ošetřovné, který Vám bude potvrzen v kanceláři školy.

Organizace 1. září 2020 a následujících dnů

Škola bude otevřena od 7.40 hod.

1.9.2020

PRVŇÁČCI -  jídelna (budou směrovky) - celková doba cca 1 h

Vzhledem k současné situaci a hygienickým doporučením prosíme, aby s prvňáčkem přišli raději pouze rodiče (zákonní zástupci).

Pokusíme se slavnostní zahájení přizpůsobit danému stavu a omezit ho na nejnutnější úkony. Děti rozdělíme do tříd (ty potom odejdou se svými učitelkami).

Rodičům poskytneme nejnutnější společné informace a vychovatelky je odvedou za dětmi

Z důvodu, že bude v místnosti více než 100 osob a jedná se o organizovanou akci, doporučujeme doprovodu dětí vzít si s sebou roušku (děti nemusejí, protože je určitě budete fotit).

Přezůvky ani aktovka nejsou nutné!

 

OSTATNÍ TŘÍDY

Žáci budou ve svých třídách s TU od 8.00 – cca 8.45 hod., poté odchod domů

Do tříd půjdou pouze žáci. Doprovod žádáme, aby počkal před budovou školy. Malé děti do tříd nasměrují asistentky pedagoga.

Noví žáci (i s doprovodem) se budou hlásit u zást. ředitele (Hrubá, Macečková).

 

2.9.2020 - třídnické hodiny

Krácená výuka:

1. ročník – vyučování do 10.30 hod.
2. – 5. ročníky – vyučování do 11.40 hod.
6. – 9. ročníky – vyučování do 12.35 hod.

 

Od 3.9.2020 – výuka podle rozvrhu!

 

Provoz školní družiny

1. 9. 2020 - družina v provozu od 6.00 – 15.00 hod.

Od 2.9.2020 – od 6.00 – 16.30 hod.

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2020.

Organizace tohoto dne bude upřesněna. Čekáme na přesné informace MŠMT.

Sledujte naše stránky.

                                                                                                                        vedení školy

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,