ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. třídy – postup v současné situaci

 

Zápis proběhne 7. dubna 2021 (středa) od 12:00 do 17:00 a 8. dubna (čtvrtek) od 8:00 do 15:00 bez přítomnosti dětí - klikutím stáhnete celý text

 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022

Odkaz k elektronickému zápisu do 1. tříd na školní rok 2021/2022

 

 

Informace k zápisu aktualizované z 30.3. 2020 ........najdete zde.......

 

Vzhledem k současné situaci dochází u zápisu budoucích prvňáčků k níže uvedeným změnám:

termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy základních škol zřizovaných městem Šumperkem pro školní rok 2020/2021 se ve dnech 1. 4. a 2. 4 2020 ruší a přesouvá se na den 22. 4. 2020
• elektronické podávání žádostí, které bylo spuštěno dne 16. 3. 2020, bude prodlouženo do 5. dubna 2020

Zápis proběhne 22. dubna 2020 (středa) od 8:00 do 17:00 bez přítomnosti dětí pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

• předání požadovaných dokumentů lze provést v elektronické podobě nebo osobně na škole
• osobní přítomnost zákonných zástupců je vyžadována v případě, že nebyla provedena registrace v systému zápisu nebo zákonný zástupce nemá možnost dodat potřebné dokumenty elektronickou cestou a v případě zápisu do přípravné třídy (upozorňujeme zájemce, že v naší škole přípravná třída není!)

Podrobnější informace o vlastním průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách naší školy dne 6. dubna 2020.

                                                                                          PaedDr. Milan Tichý, ředitel školy

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci!

Zápis pro šk. rok 2020 – 2021 proběhne ve středu 1. dubna 2020 (12.00 – 17.00 hod.) a ve čtvrtek 2. dubna 2020 (8.00 – 15.00 hod) v prostorách přízemí hlavní budovy. 

 

 

 Plakát - zápis.pdf

 

 

K zápisu by se měli dostavit rodiče s dětmi narozenými v rozmezí 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětmi, kterým byl při loňském zápisu povolen odklad školní docházky.

Letošní zápis je provázen malou změnou, kdy před vlastní návštěvou školy je nutné se ve škole zaregistrovat elektronicky od 16.3.2020 (vyplnit ŽÁDOST O PŘIJETÍ, ODKLAD) – viz. odkaz

 

https://webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis

 

POKYNY K ELEKTRONICKÉ REGISTRACI A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE  K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ve sborovně, v ředitelně a kanceláři zástupce (místnosti budou označeny)  proběhne administrativní část zápisu. Zde také rodiče obdrží informace o školní družince, jídelně, dostanou seznam pomůcek do 1. třídy. Poté se odeberou k vlastnímu zápisu.    

Vlastní zápis budoucích prvňáčků proběhne v přilehlých třídách pod vedením zkušených pedagogů – cca 20 min. Nemusíte mít obavy, rozhovor bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti – viz. Desatero pro rodiče. Poté děti spolu s rodiči mohou uskutečnit prohlídku školy s průvodci z řad žáků 9. ročníků.

Všechny návštěvníky naší školy v tomto termínu prosíme o shovívavost při případném čekání na některý úkon zápisu – elektronická forma je letos novinkou a prakticky ve zkoušce. I přesto, že budeme pracovat pružně a bez zbytečných průtahů, nelze odhadnou počet zájemců a může dojít ke zpoždění. Pro čekající je připravena výše uvedená prohlídka školy, kterou mohou absolvovat již před vlastním zápisem dítěte, ne až po něm.

Přijímáme budoucí prvňáčky nejen s trvalým bydlištěm v Šumperku, ale také v jeho blízkém okolí vzhledem ke vhodné strategické poloze školy (střed města, blízkost autobusového i vlakového nádraží).

 

Co s sebou k zápisu (v jakémkoli případě):

- OP zákonného zástupce + rodný list dítěte pro kontrolu elektronického přihlášení

- pokud existuje zpráva z vyšetření (pedagogicko-psychologického, lékařského …) a vy máte pocit, že je nutné nám toto sdělit, vezměte ji také s sebou a ukažte p. učitelce (p. učiteli) při vlastním zápisu dítěte

Pro PŘEDČASNÉ zahájení školní docházky:

- u dítěte narozeného od 1. 9. 2014 – 31.12.2014 – vyšetření a vyjádření Školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické vyšetření)

- u dítěte narozeného od 1. 1. 2015 a dále – vyšetření a vyjádření Školského poradenského zařízení + vyjádření dětského (odborného) lékaře

Pro ODKLAD povinné školní docházky:

- pokud jste se již rozhodnuti o odkladu a podnikli jste příslušné kroky, je nutné v elektronické podobě vyplnit ŽÁDOST O ODKLAD a přinést s sebou v dané termíny vyjádření Školského poradenského zařízení + vyjádření dětského (odborného) lékaře → ředitel školy ihned vydá rozhodnutí o odkladu (nutné pro MŠ). Dítě s Vámi chodit nemusí.

- ŽÁDOST O ODKLAD je nutné vyplnit i v případě, že ho budete požadovat, ale jste do poradny objednáni později, než je zápis → v tomto případě je nutné se do školy dostavit také

- pokud si nejste jisti a váháte, zda žádat o odklad, budeme tu pro Vás, poradíme, co dál

Závěrem bych chtěla dodat, že zahájení školní docházky je velkou změnou nejen v životě dítěte, ale také celé rodiny a začíná vlastně již při samotném zápisu. Občas se stane, že větší strach ze školy mají rodiče než děti, a proto při vlastním zápisu dítěte sdělte Vaše obavy či pochyby přítomným pedagogům, rádi Vám poradí a pomohou se správně rozhodnout.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání bude ZVEŘEJNĚNO v průběhu 3. 4. 2020 na webu školy a vyvěšeno na viditelném místě budovy školy (dveře).

Desatero pro rodiče – doporučení MŠMT rodičům dětí předškolního věku

Celý odkaz na stránky MŠMT

 

                                                           
                                              Za tým pedagogů Mgr. Hana Hrubá (zást. řed. pro 1. stupeň)


 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,