ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, zákonní zástupci!

 

 

Zápis pro šk. rok 2019 – 2020 proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 (12.00 – 17.00 hod.) a v pátek 5. dubna 2019 (8.00 – 15.00 hod) v prostorách přízemí hlavní budovy.

K zápisu by se měli dostavit rodiče s dětmi narozenými v rozmezí 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětmi, kterým byl při loňském zápisu povolen odklad školní docházky.


Ve sborovně školy proběhne administrativní část zápisu. Zde také rodiče obdrží informace o školní družince, jídelně, dostanou seznam pomůcek do 1. třídy. Poté se odeberou k vlastnímu zápisu.

    
Vlastní zápis budoucích prvňáčků proběhne v přilehlých třídách pod vedením zkušených pedagogů – cca 20 min. Nemusíte mít obavy, rozhovor bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti – viz. Desatero pro rodiče. Poté si děti vyberou drobné dárečky a spolu s rodiči mohou uskutečnit prohlídku školy s průvodci z řad žáků 9. ročníků.


V den zápisu také vydáváme rozhodnutí o přijetí žáka, které si vyzvednete po obou částech zápisu v ředitelně školy.


Všechny návštěvníky naší školy v tomto termínu prosíme o shovívavost při případném čekání na některý úkon zápisu. I přesto, že budeme pracovat pružně a bez zbytečných průtahů, nelze odhadnou počet zájemců a může dojít ke zpoždění. Pro čekající je připravena výše uvedená prohlídka školy, kterou mohou absolvovat již před vlastním zápisem dítěte nebo před vydáním rozhodnutí o přijetí.


Přijímáme budoucí prvňáčky nejen s trvalým bydlištěm v Šumperku, ale také v jeho blízkém okolí vzhledem ke vhodné strategické poloze školy (střed města, blízkost autobusového i vlakového nádraží).

Co s sebou k zápisu (v jakémkoli případě):

- OP zákonného zástupce + rodný list dítěte

- pokud existuje zpráva z vyšetření (pedagogicko-psychologického, lékařského …) a vy máte pocit, že je nutné nám toto sdělit, vezměte ji také s sebou a ukažte p. učitelce (p. učiteli) při vlastním zápisu dítěte

Pro PŘEDČASNÉ zahájení školní docházky:

- u dítěte narozeného od 1. 9. 2013 – 31.12.2013 – vyšetření a vyjádření Školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické vyšetření)

- u dítěte narozeného od 1. 1. 2014 a dále – vyšetření a vyjádření Školského poradenského zařízení + vyjádření dětského (odborného) lékaře

Pro ODKLAD povinné školní docházky:

- pokud jste se již rozhodnuti o odkladu a podnikli jste příslušné kroky: vyjádření Školského poradenského zařízení + vyjádření dětského (odborného) lékaře

- pokud si nejste jisti a váháte, zda žádat o odklad, budeme tu pro Vás, poradíme, co dál

Závěrem bych chtěla dodat, že zahájení školní docházky je velkou změnou nejen v životě dítěte, ale také celé rodiny a začíná vlastně již při samotném zápisu. Občas se stane, že větší strach ze školy mají rodiče než děti, a proto při vlastním zápisu dítěte sdělte Vaše obavy či pochyby přítomným pedagogům, rádi Vám poradí a pomohou se správně rozhodnout.

Desatero pro rodiče – doporučení MŠMT rodičům dětí předškolního věku

Celý odkaz na stránky MŠMT

 

                                                           
                                              Za tým pedagogů Mgr. Hana Hrubá (zást. řed. pro 1. stupeň)


 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,