ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Platba za ŠD


Úplata za zájmové vzdělávání :

činí měsíčně  100,- Kč  ( rozumí se tím i jeden odchozený den v měsíci ).

Úplata se hradí třikrát za školní rok – do 20. září       400,-Kč (září- prosinec)

                                                            do 20. ledna    300,- Kč (leden- březen)

                                                           do 20. dubna   300,-Kč (duben- červen).


Nárok na vrácení úplaty nastává pro žáka v případě dlouhodobé nemoci a to po dohodě s ředitelem školy.

Rodiče úplatu hradí převodním příkazem na účet školy pod přiděleným VS.

 

Důležité  informace

Telefonní číslo do školní družiny :    724 379 333

e-mailová adresa školní družiny :      druzinaspk@seznam.cz

foto ze školní družiny naleznete:       www.druzinka1.rajce.net

číslo účtu pro platbu za ŠD        :              1905610369/0800

VS pro platbu                              :   každé  dítě má přidělen

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,