ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Školní speciální pedagog

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

(Plakát s informacemi)

Mgr. Anna Muratidisová

PRACOVNA

I. stupeň 2. patro vpravo 

 

KONTAKTY

e-mail:          muratidisovaa@1zsspk.cz                 tel:          608 944 323

 

KDY HO VYHLEDAT?

MAJÍ VAŠE DĚTI POTÍŽE V UČENÍ?

NEJDE JIM ČTENÍ, PSANÍ NEBO POČÍTÁNÍ?

NEVĚDÍ, JAK SE DOMA PŘIPRAVOVAT?

MAJÍ POCIT, ŽE ÚSILÍ NEODPOVÍDÁ VÝSLEDKŮM?

MAJÍ POTÍŽE SE SOUSTŘEDĚNÍM ČI JINÉ POTÍŽE V CHOVÁNÍ?

MAJÍ VZTAHOVÉ POTÍŽE V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU?

 

Konzultace jsou určeny pro: žáky, rodiče/zákonné zástupce žáků, pedagogy

 

Kdo je školní speciální pedagog: školní speciální pedagog je členem školního poradenského pracoviště. Vykonává činnosti zaměřené na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí: Dle individuální domluvy

Úterý: 08,00 – 13,00 hod. 

Středa: Dle individuální domluvy

Čtvrtek: 08,00 – 13,00 hod.

Pátek: 08,00 – 13,00 hod.

 

NÁPLŇ ČINNOSTI

  • vyhledává žáky ohrožené vzdělávacími, výchovnými i vztahovými obtížemi, žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zajišťuje a realizuje speciálněpedagogickou diagnostiku
  • realizuje individuální i skupinovou péči pro děti s obtížemi v dovednostech čtení, psaní či počítání (po domluvě se zákonnými zástupci)
  • realizuje preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů a vztahových obtíží v třídním kolektivu
  • spolupracuje při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory
  • spolupracuje s učiteli a dalšími odborníky (PPP, SPC, lékaři…)
  • spolupracuje se zákonnými zástupci žáků
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,