ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Provoz školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

ŠVP školní družiny 2019

 

Provozní doba ŠD:

Ranní družina
6.00 – 7.45
Ranní družinu mohou navštěvovat i děti, které nejsou
přihlášené do odpolední školní družiny, je zdarma.


Odpolední družina
11.40 - 16.30


Režim dne ve ŠD

Ranní družina

6.15- 7.45  -   společenské a smyslové hry, individuální četba, raníček, rekreační činnosti

Odpolední družina


11.40 - 12.00 - příchod dětí do ŠD, hygiena,  příprava na oběd

12.00 - 12.30 - oběd

12.30 - 13.00 - společná četba, odpočinkové činnosti

13.00 - 14.00 - pobyt na hřišti, vycházky (dle počasí i delší)

14.00 - 15.00 - zájmová činnost

15.00 - 16.30 - individuální hry, příprava na vyučování (možnost psaní domácích úkolů), didaktické hry na PC


  Způsoby vyzvednutí a uvolnění dětí ze školní družiny

·    Vyzvednutí dítěte rodičem / zákonným zástupcem/ a rodinným příslušníkem uvedeným v přihlášce v určených časech. Viz níže.

·    Vyzvednutí dítěte jinou osobou- jen s písemným souhlasem rodiče / pravidelné vyzvedávání – stačí jeden písemný doklad


·    Dítě může odejít ze školní družiny samotné pokud:

o   a/ jde o pravidelné odchody zapsané v zápisním lístku dítěte
o   b/ bude mít dítě u sebe lístek podepsaný rodiči / datum a čas odchodu/
o   POZOR:  Dítě neuvolníme na základě jakéhokoliv telefonického hovoru!!!
o   Doporučujeme:  Předem si zorganizovat každodenní vyzvedávání dítěte a tím ujasnit
pravidelné odchody dětí ze školní družiny.                                          

Určené časy k vyzvedávání dětí ze školní družiny

12,10 hod. / po obědě /pomocí videotelefonu

13,00 hod. / po obědě / pomocí videotelefonu

14,30 -16,30 za použití čipu nebo videotelefonu

 

Čip si mohou rodiče zakoupit u vedoucí stravovny.

Čip je vratný.


V jiných časech než jsou zde určeny mohou děti
odcházet jen samy na základě údajů v zápisním
lístku. V mimořádných situacích dle lístku s
datem, časem a podpisem rodičů.

POZOR:  Děti nebudeme pouštět ze ŠD na základě telefonického hovoru a SMS zprávy.

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,