ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Jedničkou v přírodovědných předmětech

Jednička „Jedničkou v přírodovědných předmětech“

Nový školní rok 2014/2015 byl zahájen v nových učebnách, které byly vybudovány v rámci operačního programu ROP NUTS II Střední Morava s registračním číslem CZ.1.12/2.2.00/31.01511 s názvem „Jedničkou v přírodovědných předmětech“. Specifickým cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1.

Projekt zahrnoval vybudování učeben přírodovědy, vlastivědy a zeměpisu, ale i modernizaci chemie, přírodopisu a fyziky. Ve čtyřech učebnách byla provedena nová elektroinstalace včetně výměny osvětlení.

Projekt byl realizován ve dvou etapách - 1. etapa od 1.7. do 30.9.2013, 2. etapa od 1.5. do 31.8.2014.

V 1. etapě byla vybudována nová elektroinstalace v učebnách přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy a zeměpisu včetně výměny osvětlení. V učebnách přírodovědy a přírodopisu byly nainstalovány interaktivní tabule s pojezdy a keramickými křídly pro popis fixem, nový nábytek, školní lavice s židlemi a učební pomůcky.

V 2. etapě byly v učebnách chemie, vlastivědy a zeměpisu nainstalovány interaktivní tabule s pojezdy a keramickými křídly pro popis fixem.Do učeben vlastivědy a zeměpisu byl pořízen nový nábytek, školní lavice s židlemi a učební pomůcky. Učebna chemie a fyziky byla vybavena novými moderními učebními pomůckami.

Zrealizované aktivity přispějí k zlepšení materiálních podmínek školy, zlepší pracovní podmínky pro žáky a přispějí ke zkvalitnění výuky. Realizace projektu se dotkne všech dětí na základní škole.

Moderní technologie a moderní zázemí budou nesporným přínosem ve výuce přírodovědných předmětů. Samotná práce s moderní technikou je pro žáky zajímavá, atraktivní a při výuce je jedním z důležitých motivačních prvků.

Jednička „Jedničkou v přírodovědných předmětech“

Profil zadavatele - projektu „Jedničkou v přírodovědných předmětech“

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 podala na podzim roku 2012 žádost o dotaci z ROP Střední Morava na projekt „Jedničkou v přírodovědných předmětech“, jehož cílem je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů.

V březnu 2013 byla schválena projektová žádost „Jedničkou v přírodovědných předmětech“ v rámci operačního programu ROP NUTS II Střední Morava. Celkové výdaje projektu činí 2 400 000,- Kč (příspěvek společenství 85%, vlastní zdroje příjemce 15%).

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality života ve městě Šumperk prostřednictvím investice do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání. Specifickým cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1. Realizace projektu se dotkne všech dětí na základní škole.

Projekt zahrnuje vybudování učeben přírodovědy, vlastivědy a zeměpisu, ale i modernizaci chemie, přírodopisu a fyziky.

Ve čtyřech učebnách bude provedena nová elektroinstalace včetně výměny osvětlení.

Realizace projektu je rozdělena na dvě etapy – 1. etapa od 1.7. do 30.9.2013, 2. etapa od 1.5. do 31.8.2014

V 1. etapě již byla vybudována nová elektroinstalace v učebnách přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy a zeměpisu včetně výměny osvětlení. V učebnách přírodovědy a přírodopisu jsou nainstalovány interaktivní tabule s pojezdy a keramickými křídly pro popis fixem, nový nábytek, školní lavice s židlemi a učební pomůcky.rop2

Zrealizované aktivity přispějí k zlepšení materiálních podmínek školy, zlepší pracovní podmínky pro žáky a přispějí ke zkvalitnění výuky.

Moderní technologie a moderní zázemí budou nesporným přínosem ve výuce přírodovědných předmětů. Samotná práce s moderní technikou je pro žáky zajímavá, atraktivní a při výuce je jedním z důležitých motivačních prvků.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,