ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Aktuálně

Pravidla provozu od 18. 9. 2020

1) Základní pravidla pro vstup a pohyb osob ve škole:

- vstup do školy je umožněn pouze osobám, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
- žák přichází do školy s nasazenou rouškou (doporučujeme dvě roušky, v případě opakovaného zapomínání dodá roušku zákonný zástupce, je zapotřebí roušky měnit a starat se o jejich čistotu - praní a žehlení opakovaně používaných roušek, výměna jednorázových atd).
- ve všech prostorách školy je zapotřebí nosit roušky. Ve třídách na I. stupni je žáci i učitelé mohou odložit (např. do igelitového sáčku nebo do plastové nádoby). Na II. stupni je zapotřebí nosit roušku po celý den ve vyučování i o přestávkách.
- do školy jsou v době vyučování vpouštěni pouze žáci a zaměstnanci školy. Pohyb cizích osob ve škole je omezen.
- všechny osoby v areálu školy dodržují základní hygienická pravidla a používají dezinfekci rukou.
- zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění.


2) Postup při podezření na výskyt nákazy:

- podmínkou účasti ve výuce je dobrý zdravotní stav.
- žák vykazující příznaky infekčního onemocnění je oddělen od ostatních žáků (rouška a izolace v samostatné místnosti) a následně čeká pod dohledem některého zaměstnance školy na bezodkladné předání do rukou zákonného zástupce.
- návrat žáka po nemoci do školy je plně v kompetenci zákonného zástupce a není zapotřebí potvrzení od lékaře.
- v případě výskytu onemocnění Covid – 19 rozhoduje o karanténě osob, které byly v rizikovém kontaktu, KHS Olomouc. Uzavření jednotlivých ročníků nebo stupňů školy je plně v gesci KHS.
- v případě, že je z důvodu mimořádných opatření nebo z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků třídy, poskytuje škola vzdělání v této třídě distančním způsobem; to je pro žáky povinné.
- distanční výuka bude realizována v jednom společném prostředí – Microsoft Office 365 – TEAMS. Tato aplikace nabízí nejen on-line výuku, ale také umožňuje přehledně distribuovat výukové materiály, vytvářet zadání, kvízy a testy. Vedle TEAMS žáci využijí i aplikace, jako jsou Outlook, One Drive, Word, Excel, Powerpoint a další, které jsou součástí tohoto balíčku. Žáci bez potřebného technického vybavení si budou zadání vyzvedávat v budově školy, kam ho budou moci následně i odevzdávat (bude řešeno individuálně dle potřeby a situace).


3) Provoz školy:

- výuka v jednotlivých třídách probíhá dle rozvrhu bez omezení.
- v rámci projektu OP VVV poskytuje škola doučování žáků v českém jazyce, matematice a angličtině na 1. i 2. stupni. Žáci mají možnost navštěvovat čtenářský klub, klub deskových her a klub v cizím jazyce.
- provoz školní družiny není omezen, v rámci družiny mají možnost navštěvovat klub deskových her, čtenářský klub a kroužek anglického jazyka.
- školní jídelna upravila režim vydávání jídel z hlediska hygienických opatření, objednávky stravy se vyřizují nadále přes internet nebo telefonicky s vedoucí ŠJ, tel. 583 212 719, e-mail: jidelna@1zsspk.cz.
- v případě zahájení nařízené karantény (třída, části školy…..) je možné si na webu https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd stáhnout formulář žádosti o ošetřovné, který Vám bude potvrzen v kanceláři školy.

<< Zpět na předchozí stránku

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,