ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Aktuálně

Tajemství živlů - ekologický program v ÚEV Mladoňov

Žáci 1. a 2. ročníku se na podzim 2018 zapojili do projektu Ministerstva životního prostředí.

Tento projekt se nazýval Tajemství živlů, trval 5 dnů a uskutečnil se v ÚEV Mladoňov. Žáci se každý den seznamovali s jedním z našich živlů. Ekologická témata byla doplněná outdoorovými aktivitami, stmelovacími hrami, kreativními a sportovními činnostmi a výlety do přírody.

Děti odjížděly s teoretickými i praktickými poznatky, s výtvarnými výrobky a především s krásnými zážitky.

Akce měla pozitivní vliv i na stmelení kolektivu, na zvládání různých konfliktních situací, na utváření kamarádských vztahů, na podporu samostatnosti a také na prohloubení zájmu o okolní přírodu.

S ubytováním a stravováním jsme byli velmi spokojeni. Ocenili jsme profesionální přístup všech zaměstnanců, jejich ochotu, dobrou organizaci a maximální snahu o celodenní program. Zaznamenali jsme kladné reakce dětí i rodičů.

Velké poděkování patří Ministerstvu životního prostředí za podíl na financování tohoto projektu.

.....foto..... a ......video.1 A, B.....  ......video 2.A, B.....

                                                                                                    Mgr. Lenka Pulterová

Školní turnaj v přehazované a ve volejbale 2018

Poslední den před vánočními prázdninami 21. 12. 2018 se uskutečnil školní turnaj v přehazované, kterého se zúčastnilo pět týmů z šestých a sedmých tříd. Vítězem tohoto turnaje se stala třída 7. A ve složení: Nedělník, Vágner, Prachař, Kotoulek, Tesařová a Jiroušková, která porazila ve finále tým složený z žáků třídy 7. C. Všechny zápasy se nesly v bojovném, ale férovém boji.

Následoval turnaj ve volejbale, kterého se zúčastnilo pět týmů z osmých a devátých tříd. Vítěz turnaje se pak utkal s týmem, který byl složený z učitelů. Tento tradiční turnaj se koná každým rokem ve velké tělocvičně. Vítězem tohoto ročníku byl tým z 9. A ve složení: Haas, Godina, Blaško, Hájek, Šucha, Turková, Pavelková a Kubíčková. Následně hráli superfinále s týmem učitelů, ve kterém vyhrál učitelský tým 3:0 na sety.

Turnaj si všichni zúčastnění moc užili.
Všem zúčastněným přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních akcích. ....foto....
                                                                      

                                                                                                                      Anna Turková a Ondřej Blaško 9. A

Školní turnaj v minikopané 2018

Na konci kalendářního roku 20. 12. 2018 se konal školní turnaj v minikopané, kterého se zúčastnilo dvanáct týmů ze šestých až devátých tříd. Turnaj se odehrával celé dopoledne ve velké tělocvičně. Výsledky byly vyrovnané, ale vyhrát mohl jen jeden tým. Nakonec vyhrál tým ve složení Blaško, Seideglanz a Vicenec, kteří na konci turnaje dostali drobnou odměnu. Fotbal si všichni užili a to bylo hlavním cílem. Turnaj se odehrál bez zranění a nějakých větších komplikací. Všem zúčastněným přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních akcích. ....foto.....

                            Anna Turková a Ondřej Blaško 9. A

Vánoční tvoření s prvňáčky

V předvánočním týdnu (17. prosince 2018) se žáci 9. B spojili s mladšími kolegy z 1. B a společně vytvořili papírové vánoční stromečky. Bylo to velmi vysilující jak pro nás deváťáky, tak i pro prvňáky. Nikdo netušil, co od toho má očekávat, prvňáčci se trochu styděli, někteří jedinci z devítky také, ale po chvíli se vše srovnalo. Ze zcela tiché, ne moc záživné práce vznikla pohodová, legrační hodina a celý lesík vánočních stromečků. A právě proto se tato akce pořádala, abychom se seznámili, pobavili a něco pěkného vytvořili. Doufám, že podobné akce proběhnou i ve druhém pololetí. ....foto....                                                          

                                               Pavel Korčián 9. B

Pf 2019

Mikuláš 2018

Dne 5. 12. 2018 proběhla na škole tradiční mikulášská obchůzka pěti žáků naší školy. Obešli celý první stupeň a některé šesté třídy. Jména zlobivých žáků nejprve přečetl Mikuláš a poté si jmenované zavolal před tabuli, kde mu museli slíbit, že se do příštího roku polepší. Po slibu mu žáci přednesli básničku nebo zazpívali písničku, od anděla dostali bonbón a mohli si jít sednout. Letošní ročník byl bohatý na zlobivé děti, proto byli čerti nuceni dát některé do pytle. Parta byla složena ze tří čertů - Šárka Pavelková, Vendula Kubíčková, Jakub Berčák, jednoho anděla - Jana Jalamasová a samozřejmě Mikuláš – Sebastian Godina. ...fotogalerie.....
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                               Alžběta Čápková a Šárka Pavelková, 9. A

Čertovské hraníčko 1. B a 9. B

Dne 3. 12. 2018 žáci 9. B uspořádali ,,Čertovské hraníčko“ pro prvňáčky z 1. B.
My, žáci 9. B, jsme připravili sportovní aktivity, hry a soutěže, které děti s úsměvem plnily.
Prvňáčci si mohli vyzkoušet překážkovou dráhu včetně tunelu, hod míčkem na cíl, skok v pytli, florbalovou střelbu na bránu, poznávání předmětů a zkoušku zručnosti se lžící a míčkem.
Prvňáčkům se akce velmi líbila, vše vystihla Anička Jurásková ,,Líbilo se mi to hodně a nejvíc mě bavilo poznávání předmětů“ nebo Horymír Rýznar ,,Mě bavilo házení míčkem a opičí dráha“. ....fotogalerie....

                    Andrea Hlobilová a Tomáš Minařík, 9. B

Finanční gramotnost 2018

V úterý, 20. 11. 2018 navštívili žáci 9. B a 9. C Střední průmyslovou školu v Šumperku, kde probíhal program o finanční gramotnosti. Jakmile jsme vešli do školy, přivítala nás milá paní učitelka, která nás školou následně provedla a ukázala nám třídu, kde jsme měli nachystaný program. Poté, co nám sdělila všechny potřebné informace, rozdělili jsme se do několika skupin a plnili jsme různé úkoly. Práce byla jak na logické myšlení, tak i na znalosti z fyziky, matematiky nebo informatiky. Každý z nás měl možnost vyhrát nějakou malou odměnu za aktivitu. Po nějakém čase jsme se vystřídali s druhou třídou a šli do učebny informatiky. Tam nás přivítali žáci prvního ročníku technického lycea, seznámili nás se školou a problematikou finanční gramotnosti. Měli pro nás nachystaný velmi zajímavý a pestrý program, který se snad každému líbil. Tato návštěva se nám velice líbila a mnohé jsme si z ní odnesli. ....fotogalerie.....       
                                                                                                

                                                                                                              Jana Jalamasová a Dominika Pospíšilová, 9. C

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,