ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Aktuálně

Ředitelské volno

Dne 29.9.2017 je z důvodu vzdělávání pedagogů vyhlášeno ředitelské volno. V tento den mají všichni žáci odhlášen oběd i svačinu.

 

Provoz družiny ( v nutných případech) pro I.stupeň zajištěn od 6.15 hodin do 15.00 hodin

 

Žáky do družiny je nutno nahlásit třídním učitelům nejpozději v úterý 26.9.2017 do 8.00 hodin.

Těmto žákům bude v jídelně přihlášen pouze oběd!!!

Týden hokeje na 1. ZŠ Šumperk

Přijďte v úterý 19.9.2017 do areálu 1.Základní školy v Šumperku, ulice Dr.Edvarda Beneše 1 na akci Týden hokeje.
V Šumperku probíhá rekonstrukce Zimního stadionu.Pořádající Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk nemůže využít ledovou plochu Zimního stadionu.Akce bude Klubem organizována v areálu 1.Základní školy Dr.Edvarda Beneše, bez možnosti využití ledové plochy zimního stadionu.

V úterý budou mít všechny děti bez rozdílu úrovně pohybových  dovednosti jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk spolupráci s Českým svazem ledního hokeje pořádá v areálu 1.ZŠ na ulici Dr.Edvarda Beneše akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitků a možností vyzkoušet si spoustu hokejových dovedností,které se může v budoucnosti ve sportu naučit si navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy!
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí vhodné oblečení do tělocvičny a tenisky.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program v tělocvičně i ve třídě, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena ještě další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje do Českého svazu ledního hokeje z. s. (ČSLH), získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje od CCM. Více informací o příspěvku na první hokejovou výstroj najdete zde.

Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná podruhé po celé České republice a celkově už potřetí. Dosavadní ročníky umožnily získat první zkušenost s ledním hokejem 6600 dětem. Více informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.

Jak emotivně prožívají Týden hokeje děti a jejich rodiče, se můžete podívat zde: https://youtu.be/44LyjNFOfxM

Organizace začátku školního roku 2017/2018

Pondělí 4. 9. 2017

8.00 – 8.45 hodin  - zahájení školního roku - žáci ve svých třídách

8.00 hodin - slavnostní přivítání prvňáčků v jídelně školy

8.45 hodin - žáci odchod domů

Úterý 5.9.2017

Třídnické hodiny - poučení o pravidlech chování, bezpečnosti, školním řádu, výdej učebnic
                            - žáci ve svých třídách

Krácená výuka:

1. třídy – do 10.45 hodin

2. třídy – do 11.10 hodin

3. třídy – do 11.20 hodin

4. třídy – do 11.30 hodin

5. třídy – do 11.40 hodin

6. – 9. třídy – do 12.35 hodin

Středa 6.9.2017

1. – 2. hodinu – třídnické hodiny, dále podle rozvrhu

Od čtvrtku 7.9.2017

Výuka podle rozvrhu.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVNA

  • Příjem přihlášek ke stravování
  • Registrace
  • Zakoupení čipu za 120,00 Kč
  • Prodej stravného od 8:00 hodin do 15:00 hodin od 28.8. do 1.9.
  • Prodejní doba od 4.9. je stanovena od 7:00 hodin do 8:00 hodin, od 11:00 hodin do 14:00 hodin.

Dotazníkové šetření k dietnímu stravování na mateřských a základních školách zřizovaných městem Šumperkem

Město Šumperk jako zřizovatel mateřských (dále jen MŠ) a základních škol (dále jen ZŠ)
se v současné době zabývá otázkou dietního stravování v MŠ a ZŠ. Z vyhl. č. 107/2004 Sb.,
o školním stravování, v platném znění, nevyplývá povinnost provozovatele školního stravování
a zřizovatele tohoto zařízení zabezpečit dietní stravování. Přesto je příprava dietní stravy zajištěna ve školní jídelně při ZŠ Vrchlického. Tato možnost je pouze jednou z cest, jak řešit problémy zákonných zástupců při zajištění dietní stravy v průběhu vzdělávacího procesu.
Z důvodu zmapování dané problematické oblasti Vás prosíme o zodpovězení následujících otázek.

Dotazník k vyplnění zde.

Vyplněné dotazníky s odpověďmi zašlete, prosím, na email:marie.osladilova@sumperk.cz nebo doručte na MěÚ, Jesenická 31, oddělení školství odboru ŠKV k rukám
Ing. Marie Osladilové, na podatelnu Jesenická 31 nebo do schránky u vchodu do budovy z ulice Rooseveltova, nejpozději do 11.07.2017.

Koncert školní kapely - červen 2017

Prohlédněte si fotogalerii z koncertu pro žáky a rodiče z 27. 6. 2017.

Turnaj v házené 2017

Dne 23. 6. 2017 proběhl turnaj v házené na místním školním hřišti, kde se zúčastnily týmy skládající se 8 hráčů, kde musely být nejméně tři dívky. Do soutěže se zapojili žáci 5. až 9. ročníku.
Hlavním rozhodčím byl pan učitel Pán a o organizaci turnaje se postaral pan učitel Přidal. Asistentky rozhodčího byly tři holky z 9.C. a to Barbora Skývová, Sára Tomešová a Berenika Šrubařová. Po celou dobu turnaje nás doprovázel nádherný slunečný den. Turnaj byl velmi napínavý, všechna družstva se velmi snažila a hráči hráli výborně. Vítěz ale může být pouze jeden a tím bylo družstvo z 9.B ve složení – Robin Kaplan, Matěj Macek, Jakub Minář, Veronika Surmová, Simona Raichlová, Jakub Plhal, Daniela Šebelová a Petr Březina.
Výhercům moc gratulujeme.  :-) 

.....foto z turnaje....

Vendy Holinková, Barča Skývová, Kuba Ladislav, 9.C.

Výsledky sběru papíru

Dne 21. - 22. 6. 2017 proběhl sběr papíru, který měl na starosti pan učitel Pán. Jako pomocníky měl Kubu Ladislava, Zbyňka Weigla, Olivera Winklera, Natku Čmakalovou, Viktora Šedivého, Terku Veselou, Zuzku Mackovou, Kačku Hajnyšovou, Natálii Matochovou, Filipa Kopeckého a Áďu Bursovou.

Výhercem z prvního stupně se stala žákyně ze 3. C. Sára Matochová, která nasbírala 752 kg, nejlepší třídou byla 5. C. s průměrem 55,2 kg na žáka. Z druhého stupně byla výherkyně z 8. A. Zuzana Macková, která nasbírala neuvěřitelné 4 tuny a 113 kg, čímž přispěla i k nejlepší třídě s průměrem 180,7 kg na žáka. ...foto ze sběru....
  
                           Vendy Holinková, Barča Skývová, Kuba Ladislav, 9.C.

Sběr papíru

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,