ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Aktuálně

Laboratorní práce v chemické laboratoři šumperského gymnázia

Ve druhé polovině března naváží žáci osmých a devátých tříd na podzimní laboratorní práce v chemické laboratoři šumperského gymnázia. Na podzim bylo pro osmáky téma „oddělování složek směsí“, konkrétně destilace, sublimace a krystalizace. Deváťáci pak pracovali na výrobě galvanického článku, získání elektrického proudu z jablka a na využití elektrolýzy k pokovování železného klíče mědí. Nyní nás čekají nové úkoly, pro 8. třídu jsou to analýzy, důkazy běžných prvků vodíku nebo kyslíku. 9. třída bude pracovat v oblasti organické chemie na důkazu škrobu v potravinách a potvrzení přítomnosti uhlíku v živočišných látkách. Celá akce probíhá ve spolupráci s učiteli chemie na gymnáziu a žáci o ni mají velký zájem. Snad jej udrží i při běžné výuce na naší škole. ..foto...
                                                                                                                                             Ing. Vladimír Přidal

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Celorepublikové soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“, se v naší škole z 9. tříd zúčastnilo 9 soutěžících. Do krajského kola v Olomouci postoupily Anna Nováková a Lucie Lichnerová. Dvoukolová (teoretická a praktická) část skončila velkým úspěchem Aničky, která se umístila na konečném desátém místě. Získala nejen hodnotné věcné ceny, ale i zkušenosti při práci v laboratoři chemické průmyslové školy. Za vše děkuji a přeji mnoho dalších úspěchů.                                                                                          

                                                                                                                                        Ing. Vladimír Přidal

Výsledky zápisu prvňáčků na šk. rok 2016 - 2017

11. a 12. února proběhl zápis budoucích prvňáčků. Letos zápis probíhal podle nového scénáře, kdy jsme oddělili administrativní „papírovou“ část od vlastního zápisu (zkoušení) dětí. Doufáme, že rodiče byli s tímto stylem zápisu spokojeni.
A jak to všechno dopadlo? Zapsali jsme celkem 69 dětí, z toho u 8 požádali rodiče o odklad školní docházky. Pro první třídy tedy počítáme s 61 žáčky, které s největší pravděpodobností rozdělíme do 3 tříd po 20 – 21. Letos jsme také oproti minulým létům zapsali více děvčat než hochů.
Už teď se na nové žákyně a žáky těšíme!

Matematická soutěž 5. tříd

Paní učitelky a páni učitelé,


zveme Vás a Vaše žáky 5. tříd k účasti v celookresní matematické soutěži.
Místo: ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1
Termín soutěže: úterý 22. března 2016
Program: do 9 hodin příjezd účastníků
od 9.30 matematické soutěžení
od 11.15 oběd
ve 12.00 vyhlášení výsledků

..........více informací zde.....

Naši chlapci z JEDNIČKY vyhráli krajské kolo ve florbalu

Dne 8. prosince se konalo krajské kolo ve florbale žáků I. stupně. Naši školu reprezentovali chlapci 4.- 5. tříd. Krajského kola se zúčastnili hráči z Olomouce, Prostějova, Hranic na Moravě, Libiny, Lipníku nad Bečvou, Lutína a Přerova. Chlapci z naší školy vyhráli suverénně svou skupinu a ve finále se utkali s družstvem z Přerova, nad kterým vyhráli 6:4.  Tím si zajistili postup do finále republiky ČR - východ. Naši školu reprezentovali - Marek Compel, David a Tomáš Cekrovi, Míra Slováček, Patrik Janech, Míša Valenta, Míša Urban, Tomáš Lichner a Matyáš Jarmara. Děkuji chlapcům za skvělé výkony a výbornou reprezentaci školy a přeji další úspěchy v republikovém finále.  ...foto...

                                                                                                                                            Michaela Jarmarová

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd na školní rok 2016/2017 se koná

ve čtvrtek 11. 2. 2016 od 12.00 – 17.00 hod.
a
pátek 12. 2. 2016 od 8.00 – 12.00 hod.

 

 

Do Irska s výzvou č. 56

Ve dnech 21. - 3. 12. se 4 vyučující anglického jazyka zúčastnili jazykově – vzdělávacího pobytu v Irsku ve městě Galway, které leží na pobřeží Atlantského oceánu.

Výukové lekce anglického jazyka probíhaly v jazykové škole Bridge Mills. Procvičovala se zejména konverzace, gramatika a slovní zásoba na pokročilé úrovni C1. Skupinky pod vedením zkušených anglických lektorů byly tvořeny 8 -10 studenty z různých koutů světa. Ubytování bylo realizováno v hostitelských rodinách, kde probíhalo další praktické procvičování anglického jazyka formou konverzace s rodinami nebo spolubydlícími z různých států.

Kromě jazykové výuky měli studenti možnost poznat krásy Galway a okolí. O víkendu jsme se vydali na 2 celodenní výlety. Jedním z nich byl výlet na Cliffs of Moher (Moherské útesy), které se řadí mezi nejvyšší útesy v Evropě. Dále jsme měli možnost obdivovat národní park Connemara s opatstvím Kylemore Abbey a spoustu dalších, pro Irsko typických kostelů, hradů s tajemnou atmosférou a katedrál.

Příroda v Irské republice je vskutku jedinečná – nekonečné lány zelených travnatých plošin obývá nespočetné množství ovcí a občas narazíte i na nějaký ten „fairy tree“ (pohádkový strom). Lidé v této zemi jsou velmi vstřícní a srdeční. Rádi vás osloví na ulici či v hospůdce a konverzují. Jediné, co pro nás nebylo příznivé, bylo počasí, které v tomto ročním období bylo převážně deštivé. Zima nás trápila nejen venku, ale i uvnitř budov, kde se netopilo, jelikož Irové jsou zvyklí topení příliš nepoužívat. Na úplném konci pobytu nám také nepříznivé počasí přineslo větrnou bouři, kvůli které jsme při zpáteční cestě byli nuceni strávit noc na letišti, protože všechny lety byly zrušeny.

Nakonec jsme rádi, že jsme se všichni v pořádku vrátili do našich teplých domovů, avšak na pobyt v Irsku a přátele, které jsme tam potkali, určitě nezapomeneme.

                                                                                                                        vyučující AJ

 

Do Anglie s výzvou č. 56

Ve dnech 14.-20.11.2015 se celkem padesát žáků 2. stupně a pět učitelů naší školy zúčastnilo jazykově-vzdělávacího pobytu v Torbay.
Výukové lekce anglického jazyka probíhaly v Language centre Torbay. Žáci byli rozděleni na základě jazykového testu do čtyř skupin. Procvičovala se  zejména konverzace pod vedením zkušených anglických lektorů. Praktické používání angličtiny však žáky neminulo ani v hostitelských rodinách a také při výletech i návštěvách různých míst i památek.
Kromě jazykové výuky byl program vytvořen tak, aby měli žáci možnost poznat zajímavá místa v okolí Torquay a samozřejmě Londýn. Navštívili jsme Babbacombe Model Village, kde jsme mohli vidět zmenšeniny významných staveb, historických památek i současných míst v Anglii. Zavítali jsme také do hlavního města Devonu- Exeteru se starobylou katedrálou. Uskutečnila se i prohlídka města Plymouth s historicky významným přístavem a návštěva National Marine Aquarium s množstvím různých mořských živočichů. V unikátním biologickém projektu Eden Project se nám představila fauna a flóra z celého světa. V Londýně jsme se vyfotografovali před Westminsterském opatstvím, slyšeli odbíjet Big Ben, nahlédli do Downing Street, prohlédli si Trafalgarské náměstí a Piccadily Circus. Navštívili jsme i War Museum, které nám přiblížilo život lidí v těžkých  válečných obdobích. Lodičkou po Temži jsme připluli do části Greenwich, po cestě jsme zhlédli i další pamětihodnosti jako např. the Tower of London či London Bridge.
Na celém pobytu jsme oceňovali především možnost učit se jazyk v anglickém prostředí a komunikovat tak s vyučujícími, ostatními studenty i s rodilými mluvčími.  ...foto zde...

                                                                                                                        Mgr. Šárka Kašíková

 

 

 

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,