ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Aktuálně

Dotazníkové šetření k dietnímu stravování na mateřských a základních školách zřizovaných městem Šumperkem

Město Šumperk jako zřizovatel mateřských (dále jen MŠ) a základních škol (dále jen ZŠ)
se v současné době zabývá otázkou dietního stravování v MŠ a ZŠ. Z vyhl. č. 107/2004 Sb.,
o školním stravování, v platném znění, nevyplývá povinnost provozovatele školního stravování
a zřizovatele tohoto zařízení zabezpečit dietní stravování. Přesto je příprava dietní stravy zajištěna ve školní jídelně při ZŠ Vrchlického. Tato možnost je pouze jednou z cest, jak řešit problémy zákonných zástupců při zajištění dietní stravy v průběhu vzdělávacího procesu.
Z důvodu zmapování dané problematické oblasti Vás prosíme o zodpovězení následujících otázek.

Dotazník k vyplnění zde.

Vyplněné dotazníky s odpověďmi zašlete, prosím, na email:marie.osladilova@sumperk.cz nebo doručte na MěÚ, Jesenická 31, oddělení školství odboru ŠKV k rukám
Ing. Marie Osladilové, na podatelnu Jesenická 31 nebo do schránky u vchodu do budovy z ulice Rooseveltova, nejpozději do 11.07.2017.

Koncert školní kapely - červen 2017

Prohlédněte si fotogalerii z koncertu pro žáky a rodiče z 27. 6. 2017.

Turnaj v házené 2017

Dne 23. 6. 2017 proběhl turnaj v házené na místním školním hřišti, kde se zúčastnily týmy skládající se 8 hráčů, kde musely být nejméně tři dívky. Do soutěže se zapojili žáci 5. až 9. ročníku.
Hlavním rozhodčím byl pan učitel Pán a o organizaci turnaje se postaral pan učitel Přidal. Asistentky rozhodčího byly tři holky z 9.C. a to Barbora Skývová, Sára Tomešová a Berenika Šrubařová. Po celou dobu turnaje nás doprovázel nádherný slunečný den. Turnaj byl velmi napínavý, všechna družstva se velmi snažila a hráči hráli výborně. Vítěz ale může být pouze jeden a tím bylo družstvo z 9.B ve složení – Robin Kaplan, Matěj Macek, Jakub Minář, Veronika Surmová, Simona Raichlová, Jakub Plhal, Daniela Šebelová a Petr Březina.
Výhercům moc gratulujeme.  :-) 

.....foto z turnaje....

Vendy Holinková, Barča Skývová, Kuba Ladislav, 9.C.

Výsledky sběru papíru

Dne 21. - 22. 6. 2017 proběhl sběr papíru, který měl na starosti pan učitel Pán. Jako pomocníky měl Kubu Ladislava, Zbyňka Weigla, Olivera Winklera, Natku Čmakalovou, Viktora Šedivého, Terku Veselou, Zuzku Mackovou, Kačku Hajnyšovou, Natálii Matochovou, Filipa Kopeckého a Áďu Bursovou.

Výhercem z prvního stupně se stala žákyně ze 3. C. Sára Matochová, která nasbírala 752 kg, nejlepší třídou byla 5. C. s průměrem 55,2 kg na žáka. Z druhého stupně byla výherkyně z 8. A. Zuzana Macková, která nasbírala neuvěřitelné 4 tuny a 113 kg, čímž přispěla i k nejlepší třídě s průměrem 180,7 kg na žáka. ...foto ze sběru....
  
                           Vendy Holinková, Barča Skývová, Kuba Ladislav, 9.C.

Sběr papíru

Fyzikální soutěže ve školním roce 2016/2017

V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili tří soutěží, které byly pro oblast fyziky vypsány.
Školního kola fyzikální olympiády kategorie E (žáci 9. tříd) se zúčastnilo 8 žáků. Do okresního kola postoupilo 6 žáků.
Výsledky okresního kola:                 6. místo          Tomešová Sára              9. C
                                                        8. místo          Suchomel Luboš            9. B
                                                      10. místo          Plhal Jakub                    9. B
                                                      13. místo          Minář Jakub                   9. B
                                                      14. místo          Čmakalová Natálie        9. A    

Školního kola fyzikální olympiády kategorie F (žáci 8. tříd) se zúčastnilo 6 žáků. Do okresního kola postoupili 4 žáci.
Výsledky okresního kola:                   5. místo         Matochová Natálie            8. A
                                                          6. místo         Bank Matěj                          8. B
                                                          8. místo         Bartlová Tereza                   8. B

Školního kola Archimediády (žáci 7. tříd) se zúčastnilo 6 žáků. Do okresního kola postoupili
4 žáci.
Výsledky okresního kola:                    9. místo              Hájek Tomáš               7. A
                                                         12. místo              Pavlík Jan                    7. C
                                                         13. místo              Gábová Pavla              7. A  
                                                         16. – 17. místo     Holý Ondřej                 7. C

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.
Za předmětovou komisi fyziky zpracovala:     Mgr. Jitka Krobotová

Jarní dekorace – radost nejen maminkám

V rámci hodiny Pracovní činnosti si žáci 6. ročníku mohli vyrobit s paní Hankou Doubravovou jarní dekoraci a dárek pro své maminky k jejich svátku. Bylo potřeba zručnosti a trpělivosti, přičemž druhá z vlastností některým žákům scházela. Výrobky nakonec všichni zdárně dokončili, povedly se jim a věřím, že udělaly radost nejen maminkám, ale i dětem samotným.  ...foto zde....

                                                                                                                                                      Mgr. Zuzana Zatloukalová

Bubenický workshop 2017

Žáci 9. ročníku "prodělali" 22. 5. 2017 bubenický workshop s lektorem Karlem Cvrkem. ...foto zde...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,