ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Aktuálně

Pravidla provozu od 18. 9. 2020

1) Základní pravidla pro vstup a pohyb osob ve škole:

- vstup do školy je umožněn pouze osobám, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
- žák přichází do školy s nasazenou rouškou (doporučujeme dvě roušky, v případě opakovaného zapomínání dodá roušku zákonný zástupce, je zapotřebí roušky měnit a starat se o jejich čistotu - praní a žehlení opakovaně používaných roušek, výměna jednorázových atd).
- ve všech prostorách školy je zapotřebí nosit roušky. Ve třídách na I. stupni je žáci i učitelé mohou odložit (např. do igelitového sáčku nebo do plastové nádoby). Na II. stupni je zapotřebí nosit roušku po celý den ve vyučování i o přestávkách.
- do školy jsou v době vyučování vpouštěni pouze žáci a zaměstnanci školy. Pohyb cizích osob ve škole je omezen.
- všechny osoby v areálu školy dodržují základní hygienická pravidla a používají dezinfekci rukou.
- zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění.


2) Postup při podezření na výskyt nákazy:

- podmínkou účasti ve výuce je dobrý zdravotní stav.
- žák vykazující příznaky infekčního onemocnění je oddělen od ostatních žáků (rouška a izolace v samostatné místnosti) a následně čeká pod dohledem některého zaměstnance školy na bezodkladné předání do rukou zákonného zástupce.
- návrat žáka po nemoci do školy je plně v kompetenci zákonného zástupce a není zapotřebí potvrzení od lékaře.
- v případě výskytu onemocnění Covid – 19 rozhoduje o karanténě osob, které byly v rizikovém kontaktu, KHS Olomouc. Uzavření jednotlivých ročníků nebo stupňů školy je plně v gesci KHS.
- v případě, že je z důvodu mimořádných opatření nebo z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků třídy, poskytuje škola vzdělání v této třídě distančním způsobem; to je pro žáky povinné.
- distanční výuka bude realizována v jednom společném prostředí – Microsoft Office 365 – TEAMS. Tato aplikace nabízí nejen on-line výuku, ale také umožňuje přehledně distribuovat výukové materiály, vytvářet zadání, kvízy a testy. Vedle TEAMS žáci využijí i aplikace, jako jsou Outlook, One Drive, Word, Excel, Powerpoint a další, které jsou součástí tohoto balíčku. Žáci bez potřebného technického vybavení si budou zadání vyzvedávat v budově školy, kam ho budou moci následně i odevzdávat (bude řešeno individuálně dle potřeby a situace).


3) Provoz školy:

- výuka v jednotlivých třídách probíhá dle rozvrhu bez omezení.
- v rámci projektu OP VVV poskytuje škola doučování žáků v českém jazyce, matematice a angličtině na 1. i 2. stupni. Žáci mají možnost navštěvovat čtenářský klub, klub deskových her a klub v cizím jazyce.
- provoz školní družiny není omezen, v rámci družiny mají možnost navštěvovat klub deskových her, čtenářský klub a kroužek anglického jazyka.
- školní jídelna upravila režim vydávání jídel z hlediska hygienických opatření, objednávky stravy se vyřizují nadále přes internet nebo telefonicky s vedoucí ŠJ, tel. 583 212 719, e-mail: jidelna@1zsspk.cz.
- v případě zahájení nařízené karantény (třída, části školy…..) je možné si na webu https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd stáhnout formulář žádosti o ošetřovné, který Vám bude potvrzen v kanceláři školy.

Organizace 1. září 2020 a následujících dnů

Škola bude otevřena od 7.40 hod.

1.9.2020

PRVŇÁČCI -  jídelna (budou směrovky) - celková doba cca 1 h

Vzhledem k současné situaci a hygienickým doporučením prosíme, aby s prvňáčkem přišli raději pouze rodiče (zákonní zástupci).

Pokusíme se slavnostní zahájení přizpůsobit danému stavu a omezit ho na nejnutnější úkony. Děti rozdělíme do tříd (ty potom odejdou se svými učitelkami).

Rodičům poskytneme nejnutnější společné informace a vychovatelky je odvedou za dětmi

Z důvodu, že bude v místnosti více než 100 osob a jedná se o organizovanou akci, doporučujeme doprovodu dětí vzít si s sebou roušku (děti nemusejí, protože je určitě budete fotit).

Přezůvky ani aktovka nejsou nutné!

 

OSTATNÍ TŘÍDY

Žáci budou ve svých třídách s TU od 8.00 – cca 8.45 hod., poté odchod domů

Do tříd půjdou pouze žáci. Doprovod žádáme, aby počkal před budovou školy. Malé děti do tříd nasměrují asistentky pedagoga.

Noví žáci (i s doprovodem) se budou hlásit u zást. ředitele (Hrubá, Macečková).

 

2.9.2020 - třídnické hodiny

Krácená výuka:

1. ročník – vyučování do 10.30 hod.
2. – 5. ročníky – vyučování do 11.40 hod.
6. – 9. ročníky – vyučování do 12.35 hod.

 

Od 3.9.2020 – výuka podle rozvrhu!

 

Provoz školní družiny

1. 9. 2020 - družina v provozu od 6.00 – 15.00 hod.

Od 2.9.2020 – od 6.00 – 16.30 hod.

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2020.

Organizace tohoto dne bude upřesněna. Čekáme na přesné informace MŠMT.

Sledujte naše stránky.

                                                                                                                        vedení školy

Organizace ukončení školního roku – vydávání vysvědčení

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se bude vydávat vysvědčení žákům 2. stupně v 8.30.

V pátek 26. 6. 2020 se bude vydávat vysvědčení žákům 1. stupně v 8.30.

V oba dny se dostaví všichni žáci příslušných tříd, v 8.20 hod. budou vpuštěni do školy a přejdou do své kmenové třídy, kde jim třídní učitelé předají vysvědčení.
 

Pro žáky 1. stupně, kteří jsou přihlášeni na obědy, se v pátek budou obědy vydávat v době od 9.30 do 11.00 hod.

Informace k výuce od 8.6. 2020 – II.stupeň

Zde naleznete všechny informace k výuce, která bude probíhat od 8..6. 2020 na II. stupni ZŠ

Informace k výuce od 25. 5. 2020

Zde naleznete všechny informace k výuce, která bude probíhat od 25.5. 2020

Zahájení výuky na 1. stupni od 25. 5. 2020

Podle stávajících pokynů MŠMT bude od 25.5.2020 zahájena výuka  žáky 1. stupně.

Výuka bude probíhat každý den od 8.00 – 11.45 hod. – pouze hlavní předměty  bez výchov.

Výuka bude probíhat za těchto podmínek: celý text s informacemi stáhnete zde....

 

Informace pro žáky 9.ročníku

Podle pokynů MŠMT bude v týdnu od 11.5.2020 zahájena výuka - příprava na přijímací zkoušky- pro žáky 9.ročníku. Bude se jednat o výuku českého jazyka, matematiky a pro ty žáky, které budou čekat na střední škole rozřazovací testy do Aj, také anglický jazyk.

Výuka bude probíhat vždy v úterý a středu od 8.00 hodin do 11.15 hodin - matematika a český jazyk, angličtina pravděpodobně ve čtvrtek od 8.00 do 9.30 hodin. :

Výuka bude probíhat za těchto podmínek:

- Skupiny žáků do 15 osob + vyučující

- Skupiny žáků se nebudou promíchávat

- Na výuku žáci čekají před školou s předepsanými rozestupy

- Pro přihlášené žáky je výuka povinná

- Výuka bude probíhat do přijímacího řízení

- Každý žák musí do 7.5.2020 doručit do školy ( do kanceláře školy od 8.00 do 12.00 hodin nebo mailem skola@1zsspk.cz) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - stáhnete zde 

- Žáci se nebudou volně pohybovat po budově školy a sdružovat po škole

- Každý žák bude mít při výuce i pohybu po škole zakrytá ústa i nos

- Každý žák bude vybaven vlastní rouškou ( 2 kusy) + igelitový sáček

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla ( při porušení bude - po informování zákonného zástupce- vyřazen z přípravy na přijímací řízení)

- Každý žák musí mít přezůvky

- Strava nebude zajišťována školou

                                                                      Za vedení školy  - Marcela Macečková, zástupce ředitele

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,