ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

Aktuálně

Organizace 1. září 2020 a následujících dnů

Škola bude otevřena od 7.40 hod.

1.9.2020

PRVŇÁČCI -  jídelna (budou směrovky) - celková doba cca 1 h

Vzhledem k současné situaci a hygienickým doporučením prosíme, aby s prvňáčkem přišli raději pouze rodiče (zákonní zástupci).

Pokusíme se slavnostní zahájení přizpůsobit danému stavu a omezit ho na nejnutnější úkony. Děti rozdělíme do tříd (ty potom odejdou se svými učitelkami).

Rodičům poskytneme nejnutnější společné informace a vychovatelky je odvedou za dětmi

Z důvodu, že bude v místnosti více než 100 osob a jedná se o organizovanou akci, doporučujeme doprovodu dětí vzít si s sebou roušku (děti nemusejí, protože je určitě budete fotit).

Přezůvky ani aktovka nejsou nutné!

 

OSTATNÍ TŘÍDY

Žáci budou ve svých třídách s TU od 8.00 – cca 8.45 hod., poté odchod domů

Do tříd půjdou pouze žáci. Doprovod žádáme, aby počkal před budovou školy. Malé děti do tříd nasměrují asistentky pedagoga.

Noví žáci (i s doprovodem) se budou hlásit u zást. ředitele (Hrubá, Macečková).

 

2.9.2020 - třídnické hodiny

Krácená výuka:

1. ročník – vyučování do 10.30 hod.
2. – 5. ročníky – vyučování do 11.40 hod.
6. – 9. ročníky – vyučování do 12.35 hod.

 

Od 3.9.2020 – výuka podle rozvrhu!

 

Provoz školní družiny

1. 9. 2020 - družina v provozu od 6.00 – 15.00 hod.

Od 2.9.2020 – od 6.00 – 16.30 hod.

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2020.

Organizace tohoto dne bude upřesněna. Čekáme na přesné informace MŠMT.

Sledujte naše stránky.

                                                                                                                        vedení školy

Organizace ukončení školního roku – vydávání vysvědčení

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se bude vydávat vysvědčení žákům 2. stupně v 8.30.

V pátek 26. 6. 2020 se bude vydávat vysvědčení žákům 1. stupně v 8.30.

V oba dny se dostaví všichni žáci příslušných tříd, v 8.20 hod. budou vpuštěni do školy a přejdou do své kmenové třídy, kde jim třídní učitelé předají vysvědčení.
 

Pro žáky 1. stupně, kteří jsou přihlášeni na obědy, se v pátek budou obědy vydávat v době od 9.30 do 11.00 hod.

Informace k výuce od 8.6. 2020 – II.stupeň

Zde naleznete všechny informace k výuce, která bude probíhat od 8..6. 2020 na II. stupni ZŠ

Informace k výuce od 25. 5. 2020

Zde naleznete všechny informace k výuce, která bude probíhat od 25.5. 2020

Zahájení výuky na 1. stupni od 25. 5. 2020

Podle stávajících pokynů MŠMT bude od 25.5.2020 zahájena výuka  žáky 1. stupně.

Výuka bude probíhat každý den od 8.00 – 11.45 hod. – pouze hlavní předměty  bez výchov.

Výuka bude probíhat za těchto podmínek: celý text s informacemi stáhnete zde....

 

Informace pro žáky 9.ročníku

Podle pokynů MŠMT bude v týdnu od 11.5.2020 zahájena výuka - příprava na přijímací zkoušky- pro žáky 9.ročníku. Bude se jednat o výuku českého jazyka, matematiky a pro ty žáky, které budou čekat na střední škole rozřazovací testy do Aj, také anglický jazyk.

Výuka bude probíhat vždy v úterý a středu od 8.00 hodin do 11.15 hodin - matematika a český jazyk, angličtina pravděpodobně ve čtvrtek od 8.00 do 9.30 hodin. :

Výuka bude probíhat za těchto podmínek:

- Skupiny žáků do 15 osob + vyučující

- Skupiny žáků se nebudou promíchávat

- Na výuku žáci čekají před školou s předepsanými rozestupy

- Pro přihlášené žáky je výuka povinná

- Výuka bude probíhat do přijímacího řízení

- Každý žák musí do 7.5.2020 doručit do školy ( do kanceláře školy od 8.00 do 12.00 hodin nebo mailem skola@1zsspk.cz) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - stáhnete zde 

- Žáci se nebudou volně pohybovat po budově školy a sdružovat po škole

- Každý žák bude mít při výuce i pohybu po škole zakrytá ústa i nos

- Každý žák bude vybaven vlastní rouškou ( 2 kusy) + igelitový sáček

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla ( při porušení bude - po informování zákonného zástupce- vyřazen z přípravy na přijímací řízení)

- Každý žák musí mít přezůvky

- Strava nebude zajišťována školou

                                                                      Za vedení školy  - Marcela Macečková, zástupce ředitele

Výsledky zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021 najdete .........zde...........

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,